Programo 2018

Alvenu ekde la 10.00-a horo.

La tutan tagon de la 10.30-a ĝis la 20.30-a:

Ĉefa programo:

(alirebla nur al kiuj plene antaŭaliĝis kaj antaŭpagis)

Pliaj detaloj: prelegoj

Hongaarse poëzie / Magyar költészet

Hungara poezio.

San Verhavert diplomiĝis kiel Magistro pri Psikologio en la KULeŭven kaj nun doktoriĝas pri Instruscienco en la Antverpena Universitato. En siaj baz- kaj mezlernejaj jaroj li sekvis prononcadon, deklamadon kaj teatron ĉe la urba akademio pri muziko kaj vorto SAMW en Ieper. Ĉe la lovena universitato li aktoris en la fakultatteatraĵo en la Interfakultata Teatrofestivalo (IfTE). En sia lasta jaro li por tiu festivalo reĝisoris tetraĵon kiu gajnis la premion por la plej bona ero. Nun San daŭre pasiiĝas pri ĉio rilata al teatro kaj deklamado.

Csilla Grót jam frue interesiĝis pri libroj. De la unua lernojaro ŝi regule partoprenis en deklamadkonkursoj de sia lernejo. En la mezlernajo literaturo estis ŝia preferata fako. Tial ŝi bakalaŭriĝis pri la hungara lingvo kaj literaturo en la Károli Gáspár Reformita Universitato en Budapest. Intertempe ŝi konatiĝis kun la nederlandaj lingvo kaj kulturo. Estis amo je la unua rigardo, tial ŝi elektis Magistriĝon pri Nederlandistiko. En tiu ĉi trijara magistra eduko ŝi; kiel Erasmusstudentino, unu jaron studis en Loveno kie ŝi konatiĝis kun San. Csilla nuntempe laboras en la Domo pri Eŭropa Historio en Bruselo. Ŝi daŭre tre amas multon legi kaj ĉion rilatan al literaturo. Aldone ŝi pasie kolektas librojn.

Csilla kaj San geedziĝis en 2015.

Ili prezentos antologion da poemoj el la hungara literaturo kaj iliaj tradukoj en la nederlanda.
>> reen

Introductie tot het Hongaars voor Nederlandstaligen

Enkonduko en la hungaran lingvon por nederlandlingvanoj

Hedwig Gerits (Lokeren, 1978) studis en 1996-1997 kadre de interŝanĝa projekto en Kaposvár, Hungario. En 2001 ŝi licenciiĝis pri Orienteŭropaj lingvoj kaj kulturoj, opcio pri Orienteŭropscienco kun disertacio pri la hungara malplimulto en Slovakio. Poste ŝi studis la hungaran ĉe la universitatoj de Varsovio kaj Budapeŝto (Károli Gáspár Református Egyetem). En Budapeŝto ŝi ricevis ateston pri la hungara kiel fremdlingvo. Ĉiujare ŝi perfektiĝis pri la hungara ĉe la someraj universitatoj de Budapesto, Debrecen kaj Pécs.

Ekde septembro 2011 ŝi estas instruistino ĉe la Centro pri Vivantaj Lingvoj en Loveno kaj ekde septembro 2014 ankaŭ en la CVO Pro en Alsto.

Ŝi kunorganizas HungaroMania'n, sed tiun tagon ankaŭ prezentos prelegon en kiu la partoprenantoj povos konatiĝi kun tiu ĉi fascina lingvo.
>> reen

Hongarije: natuur & natuurbeheer

Hungario: naturo kaj naturadministrado

Eric van Cauwenberge, edziĝinta kaj patro de du infanoj, loĝas en Opbrakel, Orient-Flandrio. En la okdekaj jaroj li pere de interŝanĝa organizaĵo akceptis hungaran familion el Kiskörös, kiun li ekde 1989 regule vizitas aŭ akceptas en Belgion. Estante amatora birdobservanto li regule venas en Hungario. ekde sia pensiiĝo en 2008 li kvazaŭ duonjare loĝas en Akasztó.

Apud la naturspertado precipe altiras lin tien la agrabla klimato, la bongusta kuirado, la melferma spaco kaj diversaj eventoj. Li jam organizis plurajn grup- kaj individuajn vojaĝojn al Hungario kaj multe legas pri la hungaraj historio, trajninfanoj ktp.

En HungaroMania li prezentos superrigardon de la flaŭro kaj faŭno kaj de la institutoj kaj programoj aplikataj en Hungario, kiel en la naciaj parkoj kaj specialaj LIFE programoj.
>> reen

Flamandok és magyarok: a Leuveni Collegium Hungaricum története - Vlamingen en Hongaren: de geschiedenis van het Leuvense Collegium Hungaricum

Flandroj kaj hungaroj: la historio de la lovena Collegium Hungaricum

La (de 2012) nuna direktoro de la Kolegio, István Csonta naskiĝis en la 17-a de julio 1985 en Hármasfalu en la trans-Kis-Küküllő-a regiono en Transilvanio. Tie li iris al la bazlernejo de 1993 ĝis 1999. Post siaj lernejaj jaroj en la gimnazio de Székelyudvarhely (1999-2003) li studis romkatolikan teologion ĉe la Babes-Bolyai Scienca Universitato de Kolozsvár inter 2003 kaj 2007, kie li akiris la instrudiplomon pri religisciencoj kaj historio. En la sekvaj du instrujaroj (2007-2009) li akiris magistrecon pri Eklezia historio ĉe la KULeuven. En 2009 li akceptiĝis por doktorstudado ĉe la Teologia Fakultato de la KULeuven, kie lia doktora fakstudado temas pri la II-a Vatikana Konsilio.

En la lovena Blijde-Inkomststraat troviĝas -laŭ iama diraĵo- la Joyeuse Entrée 18, urba domo kvaretaĝa, simila al la aliaj. Trakurante la homplenan centron de la urbo ni apenaŭ rimarkas la etan surskribon: Hungara domo. Malmultaj eĉ originaj lovenanoj scias ke ĉi-domo estis rifuĝejo kaj hejmo por tutaj generacioj da rifuĝintaj hungaraj junuloj. La instituto, fondita de la juna hungara jezuito István Muzslay, post la subpremita hungara revolucio en 1956 iĝis centro de la al Belgio rifuĝintaj universitatanoj.

István Csonta prilumos ne nur la historiajn faktojn de la Kolegio, sed ankaŭ anekdotojn el la lovena vivo de la rifuĝintaj hungaraj junuloj kaj nuntempajn bildojn.
>> reen

Duolingo & Amikumu

Yves Nevelsteen (1974) studis komunikadon en Antverpeno kaj estas eldonisto kaj tradukisto. Aldone li aktivas en la esperantomovado kiel Esperantoinstruisto kaj li realigis aron da eldonaĵoj en ĉi-lingvo rilate al Vikipedio kaj komputilvortoj. Ankaŭ li regule prelegas en Belgio kaj eksterlando kaj li organizas laborgrupojn.

En HungaroMania li prezentos (nederlandlingve, projekciado en Esperanto) du senpagajn aplikaĵojn por lerni la hungaran aŭ Esperanton kaj facile trovi ties parolantojn.

Duolingo estas retejo kaj saĝtelefona aplikaĵo per kiu eblas el la angla lerni i.a. la hungaran kaj Esperanton. La lecionoj enhavas tradukojn el kaj al la lernata lingvo, kie oni elektu el proponataj vortoj aŭ entajpu la tradukon.

Amikumu estas saĝtelefona aplikaĵo kiu vin helpas trovi homojn por paroli kiun ajn deziratan lingvon. Ne ĉiam facilas trovi kaj renkonti en Belgio parolantojn de la hungara kaj Esperanto: Amikumu faciligas tion. Per instalado de la aplikaĵo vi aldone sciigas ke vi estas malferma al kontaktoj kun aliaj. Ĝi malplialtigas la sojlon.
>> reen

A magyar film változásai 1990-től napjainkig

La evoluo en la hungara kino de 1990 ĝis nun.

Profesoro doktoro Kovács András Bálint estas la fondinto de la eduko pri filmteorio kaj filmhistorio ĉe la ELTE Universitato en Budapeŝto, kie li ekde 1984 profesoras. Li estis gastprofesoro ĉe la Universitato de Stokholmo, la parizaj Sorbonne kaj Ecole Normale Supérieure kaj la Universitato de Kalifornio, San Diego. Ĉe tiu lasta li regule gastprofesoras plu.

Liaj ĉefaj esplorterenoj estas la nuntempa eŭropa artofilmo kaj la psikologiaj teorioj pri artperceptado. Li instruas fakojn pri la nuntempa kino, la filmanalizado kaj la kogna filmteorio. Li gvidas esplorseminarion pri statistika stilanalizado.

La hungara kino post lareĝimŝanĝo nur malrapide adaptiĝis al la ŝanĝitaj kulturaj, produktadaj, merkataj kaj politikaj cirkonstancoj. Ties kialo estas ke la filmsektoro povis gardi la laborprincipojn de la iamaj strukturoj, alivorte nenio devigis al ŝanĝado. Tiu devigo nur venis pro drasta politika ŝanĝo en 2010.

En sia prezento Prof. D-ro Kovács analizas la organizajn kaj artajn konsekvencojn de tiu ĉi procezo.
>> reen

De Hongaarse klassieke muziek: Liszts Weimar-periode

La hungara klasika muziko: la Weimar-periode de Liszt

Herlind Gerits (Lokeren, 1980) estas direktorino de la Arta Akademio Ter Beuken en Lokeren. Ŝi finstudis ĉe la KULeuven kiel licenciulino pri Muzikologio (2003) kun Kompletiga instruado (2003, licenciiĝis pri la Filozofio (2006, kun interŝanĝo ĉe la Universidade de Lisboa) kaj majstriĝis pri Gvidadekonomio (2005). Ŝi instruis Muzikhistorion ĉe la Hageland'a Akademio en Diest (2005-2010), estis vicdirektorino ĉe la Akademio August De Boeck en Asse (2010-2012) kaj ekde 2012 direktorino de la Arta Akademio Ter Beuken en Lokeren, kie organiziĝas lecionoj pri muziko, parolo kaj plastikaj artoj.

Starto de la Weimar-periode de Liszt: Liszt iĝas kortkapelestro en Weimar.
>> reen

Kodály és a Kodály-módszer

Kodály kaj la Kodály-metodo

Zoltán Kodály (1882-1967, legu Zoltan Kodaj - longaj a) kiel komponisto, muziksciencisto, muzikinstruisto kaj esploristo de popolmuziko estas unu el tiuj famaj hungaroj kiuj per sia verkaro kreis ion nepereontan. La de li evoluigita muzikinstrua metodo baziĝas sur relativa solfeĝo, ritmigo kaj sonindikado per mangestoj. Tiu ĉi muzikpedagogia Kodály-metodo tute renovigis la muzikinstruadon. 135 jaroj post la naskiĝo kaj 50 jarojn post la morto de la fama muzikisto 2017 en Hungario estis la Kodály-jaro, en kiu oni honorigis unun el la plej famaj hungaroj per amaso da eventoj kaj koncertoj.

La belga muzikspecialistino Charlotte Messiaen lumigos same la metodon kiel la artiston kaj ni ankaŭ konatiĝos kun lia muziko.
>> reen

Inleiding tot Esperanto

Enkonduko al Esperanto

Bart Demeyere estas civila inĝeniero pri komputilsciencoj. Li verkas retprogramojn kiuj iel rilatas al Esperanto kaj laboras pri programo por efike lerni (Esperanton, sed ankaŭ la francan, anglan, germanan kaj uzebla por ĉiu kono postulanta memoron). Li kreis retprogramon kiu serĉas tradukojn kaj klarigojn en pli ol 20 retvortaroj kaj programas la retbutikon de la Flandra Esperanto-Ligo.

Lian filon, nun 18-jara, li edukis en Esperanto kaj li do ĉiutage parolas Esperanton hejme. En Hungario li jam plurfoje estis por viziti geamikojn, amikinon, familikunvenoj aŭ kongreso, sed ĉiam en Esperanto.

En HungaroMania Bart prezentos klarigojn pri ĉi tiu artlingvo kaj mallongan enkondukan lecioneton. Li eliras de la rakonto pri la Ŝalmisto de Hamelin.
>> reen

Kulturális szolgálat és a Balassi Intézetek hálózata - Het netwerk van Culturele diensten en de Balassi Instituten

La reto de Kulturaj servoj kaj la Balassi Institutoj

Eksterlande vivantaj Hungaroj plejofte konas nur la mallongigon: Balassi Instituto. Tiu ĉi mallongigo indikas la reton de kulturaj institutoj apartenanta el la hungara eksterlanda reprezentado. La brusela Balassi Instituto membras en ĉi-reto, kiu per sia granda programoferto provas allogi ne nur la eksterlandajn hungarojn sed ankaŭ la lokan loĝantaron kaj geamikojn de la hungara kulturo. La oferto iras de diversaj kulturaj kaj muzikaj temoj tra historiaj ĝis sciencaj prelegoj.

Zsófia Vitézy-Villegas, la direktorino de la brusela Balassi Instituto prelegos pri la nomita reto kaj pri la loko kiun okupas en ĝi la brusela Instituto.
>> reen

De Hongaarse opstand in 1848

La hungara revolucio en 1848

Wim Vermeulen (Boom, 1982) laboras kiel imposta kaj kompania financdirektanto ĉe la financa direkcio de SD Worx. Li finstudis ĉe la KULeuven kiel licenciulo pri Moderna Historio (2005) kun tezo pri Ansfrieds, nobela familio el la 10a-jarcenta Lotaringo. Poste li elektias alian vojon kaj ĉe la KULeuven akiris magistrecon pri Kontoscienco kaj revizorado (2006) kaj bakalaŭrecon pri Aplikata Ekonomiko (2007). Samtempe li akiris postlernejecon pri Fiskosciencoj ĉe la Fiska Altlernejo en Bruselo (2007) kaj fine magistrecon pri Kompania juro ĉe la KUBrussel (2010). Li inter 2007 kaj 2012 laboris kiel ĉefimpostkonsulisto ĉe KPMG kaj Grant Thornton. Ekde 2012 li laboras ĉe SD Worx kaj en tiu jaro akiris ankaŭ la titolon de agnoskita Impostkonsulisto.

Malgraŭ sia kariermodifo li restis pasia historiisto kun granda intereso pri la historio de Centra Eŭropo kaj ĉefe pri tiu de Aŭstrio-Hungario. Li prelegos pri la hungara revolucio kaj liberecbatalo en 1848.
>> reen

Sándor Szathmári: ĉu hungara Orwell?

István Ertl (1965, Budapest) estas hungara/franca instruisto, tradukisto. De 1992 ĝis 2001 li laboris kiel redaktoro de la revuo Esperanto de Universala Esperanto-Asocio (Roterdamo), en 2002-2003 kiel informrespondeculo de Eŭropa Reto Kontraŭ Rasismo (Bruselo), ekde 2003 kiel tradukisto ĉe la Eŭropa Revizora Kortumo (Luksemburgo).

Pri Esperanto li okupiĝas ekde 1977, pri ties literaturo ekde 1985. Esperantan literaturon li instruis ĉe la Universitato ELTE (Budapest) en 1990-1991 kaj instruas ekde 1999 ĉe la Universitato Adam Mickiewicz ( Poznań). Li estas redaktoro de la jartriona revuo Beletra Almanako.

Dek jaroj en Roterdamo, kie naskiĝis du liaj infanoj, kreis ĉe li fortajn ligojn al la nederlandaj lingvo kaj kulturo.

Sándor Szathmári (1897-1974) restas konata precipe pro sia romano Vojaĝo al Kazohinio, tamen pli ene de la literaturo Esperanta ol en tiu hungara. Ĉu, simile al Orwell, li multrilate antaŭvidis nian nunan mondon? Aŭ alian eblan mondon, eventuale la solan modelon kiu ebligos al la homaro longdaŭran transvivon?
>> reen

Hongarije en Wereldoorlog II

Hungario kaj la dua mondmilito

Siegfried Mertens (Aarschot, 21-an de februaro 1079) en 2002 post Erasmusjaro en Lisbono majstriĝis ĉe la KULeuven pri historio. Poste li majstriĝis pri mezepokaj studoj (ankaŭ ĉe la KULeuven, 2004) kaj pri juro (Antverpena Universitato, 2014). Je aĝo 18-jara lin mordis la fremdlingvomikrobo. En la ĉiutaga vivo li estas policano, sed li kiom eblas daŭrigas siajn iamajn pasiojn. Krom pri sia ŝatata mezepoko, li interesiĝegas pri la historio de la holokaŭsto kaj la evoluado de la homaj rajtoj.

Li engaĝiĝas en la kernteamo de HungaroMania kaj ankaŭ prezentos prelegon pri Hungario en la dua mondmilito, pli precize pri la deportadoj el Hungario.
>> reen

Enkonduko pri la hungara lingvo

Marc Vanden Bempt edukiĝis kiel matematikisto kaj informadikisto kaj profesie estis informadikisto pri asekuroj kaj poste financa analizisto en la bankasekura grupo KBC. Li lernadas la hungaran ekde 1982 kaj precipe en la lastaj 5-6 jaroj multe okupiĝas pri ĝi. En 1990 li publikigis adapton de la Hungara Lingvokurso de Maria Ballendux-Bogyay kaj en 2015 detalan hungaran gramatikon, ambaŭ en Esperanto.

En HungaroMania li superrigardos la plej gravajn karakterizojn de la hungara kiuj diferencigas ĉi-lingvon de Esperanto.
>> reen

Oficiala bonvenigo

Bonvenigo fare de la organizantoj (HU/NL/EO)

Nome de la organiza komitato la ĉeforganizantoj Hedwig Gerits (reprezentanto de la hungaraj instruistoj), Siegfried Mertens (hungaraj kursistoj), Marc Vanden Bempt (Esperanto 3000) kaj Csonta István (Collegium Hungaricum) kore bonvenigas ĉiujn en la festsalono (HU/NL/EO):

 • Bonvenigo fare de la organizantoj
 • Alparoladoj fare de niaj honoraj gastoj rektoro Luc Sels en urbestro Louis Tobback
 • Dankvorto al niaj gekunlaborantoj

HungaroMania estas festo kaj ni esperas ke ĉiu trovos sian vojon al tiu ĉi festo!
>> reen

Pliaj detaloj: laborgrupoj, muziko kaj dancado

Gevulde eieren / töltött tojás + kokosbolletjes / kókuszgolyó

Laborgrupo: plenigitaj ovoj + kokosgloboj.

Timea, Jan, Anna & Sarah gvidos du laborgrupojn pri tipaj hungaraj receptoj.

En la unua laborgrupo Timea kun Jan kaj Anna klarigos kiel prepari "töltött tojás" (plenigitajn ovojn). Tio estas tradicia plado, kiu ofte aperas en familiaj festetoj. Kvazaŭ ĉiu hungara familioi havas de ĝi proprajn variaĵojn, transheredigitaj de generacio al generacio. Ĉia nia kreiveco bonvenas en la preparado de ĉi tiu klasikaĵo.

En la dua laborgrupo ni kun Timea kaj Sarah lernos kiel prepari "kókuszgolyó" (kokosglobojn), unu el la multaj klasikaj hungaraj desertoj, facile prepareblaj, ankaŭ de infanoj. Ĉi tiu dolĉa frandaĵeto, bazita sur kakao kaj raspita kokoso, estas fulmrapide preta kaj ŝatate de same infanoj kiel plenkreskuloj.

Infanoj certe bonvenas!

Partoprenantoj en ĉi tiu aktiveco hejmeniros kun unu-du simplaj hungaraj receptoj por surprizi familion kaj amikojn.


>> reen

Muziek voor en door kinderen (4-10 jaar)

Muziko por kaj fare de infanoj (4-10-jaraj)

La vivon de Júlia Bucz pridecidis samnivele muziko kaj lingvoj. De sia junaĝo ŝi lernis kantadon kaj muzikumadon. En 1989 ŝi ekludis en la Pannónia citroensemblo. Ŝi studis kantadon, popolmuzikon kaj la germanan lingvon en la Altlernejo de Nyíregyháza kaj diplomiĝis en 2002. Inter junio 2016 kaj decembro 2017 ŝi estis kunlaborantino de la brusela Balassi Instituto, kunordigante la kulturan programadon. De 2011 ŝi en Bruselo gvidas la Zengő (= sonanta) muzikatelieron, en kiu gravas la komuna muzikspertado, la komunumkreado kaj la realiĝo de intergeneraciaj programoj kaj okupoj.

En HungaroMania Júlia gvidos laborgrupon por infanoj (4-10-jaraj) kiuj per ludado okupiĝos pri la hungara muziko.
>> reen

Pliaj detaloj: Hungara koncerto kaj dancado

Koncerto: hungarlingva muziko por internacilingva publiko

Agria Music Factory

La ensemblo Agria Music Factory, kunmetita el studentoj de la fako Muziko de la universitato Eszterházy Károly, ludas popularan muzikon. En ĝia programo figuras eroj de hungaraj "ĉiampopularaj" muzikbandoj kiel LGT, Hungária, KFT aŭ Omega.

La aranĝoj laŭdas la verkadon de Dr. Nagy Zoltán kaj Farkas Antal juna, kiuj ankaŭ kiel komponistoj aktive partoprenis en la teamo.

La bando estas regula gasto en la festas eventoj de la universitato, aldone ili en la pasintaj jaroj ĉ. 40-foje memstare koncertis en Eger, en la provinco Heves kaj en la ĉirkaŭaĵo. En julio 2012 la bando sukcese reprezentis la universitaton en la tunezia Sousse, en la 9-a Internacia Universitata Muzikfestivalo.

En la en Castellammare di Stabio (Italio) inter la 13-a kaj 18-a de majo 2013 organizita Internacia Muzikkonkurso "Luigi Denza" la bando proklamiĝis absoluta gajninto en la kategorio de ĉambromuzikaj bandoj kun la maksimumo de la poentoj.

La arta gvidanto kaj dirigento de la bando estas Dr. Nagy Zoltán, docento en la fako Muziko.


>> reen


Magyar komolyzene - Hongaarse klassieke muziek - hungara klasika muziko

Lukács István akiris sian magistran diplomon pri Muziko (Komponado) en la lovena LUCA Artlernejo, la Lemmensinstituto. Li naskiĝis en Eger kaj ekde 2012 loĝas en Belgio, kie li daŭrigas siajn studojn. Profesie li okupiĝas pri la hungara kaj belga teatroj. Li verkis akompanan muzikon por kelkaj teatraĵoj:
- H. Ch. Andersen - Szőke Andrea: A Hókirálynő (Gárdonyi Géza Színház)
- Wim De Jonge: De oorlog van Fien (De CuLt 2017, St. Martinuscollege Overijse)

István organizas programon pri klasika muziko:

 • Júlia Bucz (citro): hungara popolmuziko
 • Emese Kárpáti & Fanni Fórizs (violono): muziko de Béla Bartók & János Lavotta
 • Henrietta Szabó (transversa fluto): Tri popolkantoj el Csík (Béla Bartók)
  Akompanado: Zoltán Nagy & Antal Farkas (piano)
 • Zoltán Nagy (trumpeto): verkoj de nuntempaj komponistoj (kiel István Bogár, György Tornyos, Rezső Sugár)
  Akompanado: Zoltán Nagy & Antal Farkas (piano)

>> reen

Hungara dancvespero (Táncház), laborgrupo popoldancado

En la laborgrupo posttagmeza ni konatiĝos kun kelkspecaj hungaraj popoldancoj el Hungario kaj eksterlando. Ni lernos la bazajn paŝojn kaj alproprigos iliajn ĝustajn kombinojn.

En la dancvespero ni mallonge ripetos tiujn, poste ni liberigos nian kreivecon kadre de táncház laŭ vere hungara stilo, tiel ni ankaŭ povos danci niajn memkreitajn koregrafiojn. Evidente Viki kaj Martin tuttempe ĉeestos kaj helpos nin.

Viki (Viktória Hitter) de sia 7-a vivjaro lernas popoldancojn en Győr ĉe la dancgrupo Kisalföld. Nuntempe ŝi sekvas magistran studadon pri Nederlandistiko ĉe la Eötvös Lóránd Universitato en Budapeŝto.

Martin (Claus Martin Volker) ankaŭ 7-jara ekdancis en la laborgrupo Regös en Győr. En Kolding (Danlando) li finstudis kiel bakalaŭro pri merkatado kaj komerco. Dum siajn universitataj studoj li organizadis prezentojn de popoldancoj plikompletigitaj per propraj koregrafioj kaj dancvesperojn. Tie prezentiĝis popoldancoj el Szék kaj la partoprenantoj lernis dancojn el Gyimes, ambaŭ en Transilvanio. Jam du jardekojn li aktive partoprenas en la ĉiujaraj danckunvenoj de la viena Collegium Hungaricum, kie li kune kun sia patrino instruas popolmetiojn kaj popoldancadon al infanoj. En ilia lasta vizito al Belgio ili prezentis popoldancojn en la Internacia vespero de la Lemmens-fako de la LUCA Artlernejo.
>> reen

Pliaj detaloj: tutttagaj programeroj, vespermanĝo

Regisztráció - Onthaal - Akcepto

Alveninte sekvu la vojmontrilojn al la Akceptejo.

Tie vi ricevos personan insignon kiel aliĝpruvon, programlibreton kaj formularon por la kvizo.

Tie ankaŭ eblos aĉeti trinkkuponojn por nia trinkbudo. Kupono kostas 1,70€ aŭ 8,50€ por 5, 10 kuponoj kostas nur 16€-ojn.

Ĉu vi ne antaŭaliĝis aŭ ne jam pagis? Tio eblos ankaŭ ĉi tie, kondiĉe ke restas liberaj lokoj.
Konsilindas antaŭaliĝi per la kontaktformularo en nia hejmpaĝo (sub 'Kontaktu nin') kaj antaŭpagi vian kotizon. Nur tiam vi certas pri partopreno en HungaroMania.

Surloke pagu prefere per bankkarto.
>> reen

Vespermanĝo: gulaŝo

En la 2a eldono de HungaroMania nia kuirteamo denove agrable surprizos vin. Venu ĝui bongustegan hungaran gulaŝon, preparitan laŭ aŭtentika recepto. La ingrediencoj jam nun revigas pri la hungara stepo kaj la varma hungara gastamo. Nia HungaroMania-restoracio estas granda kaj agrabla.

Vegetara variaĵo eblas se indikita ĉe aliĝo. Por aliaj manĝopostuloj (senglutena aŭ aliaj) nenio antaŭvidiĝas, tiakaze vi mem aranĝu la propran manĝon.

Por la "malgranda malsato" ni prezentas niajn hungarajn bulketojn kun fromaĝo, salamo kaj parizer, ornamitaj per ruĝa-paprikostrietoj. Kiu povos rezisti tion? Nenio. Do bonan apetiton! Jó étvágyat mindenkínek!
>> reen

Merkato

En HungaroMania ni organizos etosplenan merkaton. Pluraj eksponistoj ĉeestos. Vi tie trovos plurajn aĵojn kiel hungarajn manĝaĵojn, sed ankaŭ librojn kaj revuojn en kaj pri la hungara kaj Hungario, romanojn en la nederlanda, Esperanto kaj aliaj lingvoj kaj aliajn. Certe ĉirkaŭrigardu ĉar, kiu scias, eble vi fine trovos ĉi tie tiun unu varon kiun vi jam delonge serĉadis!

Ĉu vi mem interesiĝas pri propra stando en ĉi merkato? Tiam tuj rigardu la informojn en la ĉi-tiea sponsorfolio.
>> reen

Ekzpozicio

La tutan tagon viziteblas ekspozicio. Per ĝi vi ekscios diversajn interesaĵojn pri Hungario kaj la hungara lingvo. Ankaŭ la Balassi Instituto, la hungara studentdomo (Collegium Hungaricum) kaj la internacia lingvo Esperanto troviĝas en ĉi ekspozicio.

Se vi ŝatas partopreni en nia kvizo, tiam nepre vizitu nian ekspozicion. Vi tie certe trovos kelkajn sugestojn!
>> reen

Trink- kaj manĝetobudo

En HungaroMania la tutan tagon vi trovos manĝetojn kaj trinkaĵojn je honesta prezo. En nia budo vendiĝas diversajn freŝajn kaj varmaj trinkaĵon, sed ankaŭ bongustaj hungaraj vinoj, tipe hungara biero aŭ hungara fruktsuko. Ankaŭ la stomako plenigeblas en HungaroMania. Ni vendas bongustajn hungare surmetitajn bulkojn kaj hungarajn dolĉaĵojn.

En la budo ne eblas pagi per kontanta mono. Trink- kaj manĝkuponoj haveblas en la akceptejo. Eblas tie pagi per kontanta mono aŭ (prefere) maestro-karto.
>> reen

Kvizo

Kvizumado, tio ja estas por inteligentuloj, ĉu ne? Por homoj kiuj vere ĉion (eĉ la futbalrezultatojn de la pasintaj kvardek jaroj) memoras aŭ eblas parkerigi? Ne ĉe HungaroMania! Vi ricevos 10 plurelektajn demandojn sen "punsistemo" (eblas do spekuli) kaj apartigan demandon (ni ja atendas aregon da inteligentuloj). Kaj vi ne devos puŝi butonojn, pli rapidi ol aliaj kandidatoj aŭ ŝminkiĝi. Nur enigu la plenigitan formularon en nian leterkeston. Kun iom da fortuno vi gajnos premion!
>> reen