Program 2018

Érkezés 10.00-tól.

Egész napos programjaink (10.30 - 20.30):

Fő program:

(részt vehet mindenki, aki előre regisztrált és befizette a belépési díjat)

Részletek: a kis termekben

Hongaarse poëzie / Magyar költészet

San Verhavert a Leuveni Katolikus Egyetemen szerzett Pszichológia diplomát és jelenleg Oktatástudományból folytat doktori tanulmányokat az Antwerpeni Egyetemen. Általános- és középiskolás évei alatt beszédtechnikát és drámát tanult az Ieperi Városi Akadémián (SAMW Ieper). A leuveni egyetemen a kari színjátszókörrel a Szakok Közötti Színházfesztiválon (IfTF) lépett fel. Utolsó egyetemi évében ugyanerre a fesztiválra egy darabot rendezett, amely elnyerte a legjobb előadás díját. Sant még mindig szenvedélyesen foglalkoztatja minden, ami az előadással és színházzal kapcsolatos.

Grót Csilla érdeklődése korán a könyvek felé fordult. Már első osztályos korától kezdve az iskolai vers- és prózamondó versenyek állandó szereplője volt. A középiskolában az irodalomóra lett a kedvence. Utána Magyar Nyelv és Irodalom bachelor szakott végzett a Károli Gáspár Református Egyetemen, Budapesten. Eközben megismerkedett a holland nyelvvel és kultúrával is. Annyira megszerette, hogy mesterképzésként Néderlandisztikát választott. A képzés három évéből egy évet Leuvenben tanulhatott Erasmus ösztöndíjjal, itt ismerkedtek meg Sannal. Csilla jelenleg az Európai Történelem Házában dolgozik, Brüsszelben. Még mindig nagyon szeret olvasni, illetve mindent, ami az irodalommal kapcsolatos. Azonkívül szenvedélyes könyvgyűjtő.

Csilla és San 2015 óta hazasok.

Előadásukban válogatást hallhatnak a magyar lírából eredetieben és holland fordításban.
>> vissza

Introductie tot het Hongaars

Bevezetés a magyar nyelvbe

Hedwig Gerits (Lokeren, 1978) 1996-1997 között cserediákként Kaposváron tanult. Tanulmányait a leuveni Katholieke Universiteit-en végezte, kelet-európai nyelvek és kultúrákból szerzett diplomát. A dolgozat témája: A magyar kisebbség Szlovákiában. 2001 és 2003 között magyart tanult a varsói és budapesti (Károli Gáspár Református Egyetem) egyetemen. Budapesten megszerezte a Magyar Mint Idegen nyelv nyelvvizsgát. Minden évben tovább képzi magát számos nyári magyar egyetemen Budapesten, Debrecenben és Pécsett.

2011. szeptember óta Leuvenben tanít a Centrum voor Levende Talen-ban és 2014. szeptember óta az aalsti CVO Proban szintén.

A HungaroMania szervező bizottság tagja. Ezen a napon az «Introductie tot het Hongaars» (Bevezetés a magyar nyelvbe) workshopot tartja. A részvevők megismerkedhetnek ezzel a szép és gazdag nyelvvel.
>> vissza

Hongarije: natuur & natuurbeheer

Magyarország: természet és természetgazdálkodás

Eric van Cauwenberge (házas, két gyermeke van) Opbrakelben lakik Kelet-Flandriában. A nyolcvanas években egy csereprogramon keresztül egy kiskörösi családot fogadott otthonában, akiket 1989 óta rendszeresen látogat. Amatőr madarászként rendszeresen jár Magyarországra. Mióta 2008-ban nyugdíjba ment, körülbelül az év felét Akasztón tölti.

A természeti kincsek mellett a kellemes éghajlat, a konyha, a tágas terek, a nyugalom és a rendezvények vonzzák az országba. Számos egyéni és csoportos utazást szervezett már Magyarországra, és sokat olvas a magyar történelemről, többek között a magyar gyerekekről, akiket az első világháború után Belgiumba küldtek (treinkinderen).

A HungaroManián a növény- és állatvilágról és a Magyarországon bevezetett intézményekről és programokról (természeti parkok és specifikus LIFE programok) előadást tart.
>> vissza

Flamandok és magyarok: a Leuveni Collegium Hungaricum története - Vlamingen en Hongaren: de geschiedenis van het Leuvense Collegium Hungaricum

A Collegium (2012 óta) jelenlegi vezetője, Csonta István: "1985. július 17-én születtem a Kis-Küküllő menti erdélyi településen, Hármasfaluban. Általános iskolába szülőfalumba jártam 1993-99 között. Székelyudvarhelyi gimnáziumi éveim után (1999-2003) a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia karán tanultam 2003-2007 között, ahol hittan és történelem tanári oklevelet szereztem. A következő két tanévben (2007-2009) a Leuveni Katolikus Egyetemen (KU Leuven) egyháztörténelem szakirányú mesteri fokozatot szereztem. 2009-ben felvételt nyertem a KU Leuven Teológia Karának doktori iskolájába, ahol a II. Vatikáni zsinattal kapcsolatos doktori kutatásomon dolgozom."

A leuveni Blijde-Inkomststraat 18-on, vagy ahogyan korábban hívták, a Joyeuse Entrée 18. szám alatt áll egy a többiekhez hasonló, négyemeletes, belvárosi sorház. Napközben, amikor átrohanunk a város amúgy túlzsúfolt központján, alig vesszük észre a kis feliratot: Magyar Ház. Nagyon sokan, még Leuven tősgyökeres lakói közül sem tudják, hogy a ház a magyar menekült fiatalok egész generációinak volt szigete, otthona. Az intézmény az 1956-os magyar forradalom elfojtása után Belgiumba menekülő egyetemisták központja lett, melyet egy fiatal magyar jezsuita, Muzslay István alapított.

A Collegium történetét Csonta István mutatja be, melyben nem csak történelmi tények, hanem a menekült magyar fiatalok leuveni életének sok érdekessége, korabeli fényképek is helyet kapnak.
>> vissza

Duolingo & Amikumu

Yves Nevelsteen (1974) kommunkációt tanult Antwerpenben, kiadóként és fordítóként dolgozik. Emellett óraadóként aktív tagja az eszperantó-mozgalomnak és több eszperantó nyelvű munkát is kiadott, a Wikipediának és a számitógép szakszókincsének a kapcsán. Rendszeresen tart előadásokat Belgiumban és más országokban, valamint workshopokat is szervez.

A HungaroManián két ingyenes alkamazást (appot) mutat be (hollandul, eszperantó képekkel), amelyek segítenek a magyarul vagy eszperantóul tanulni vágyóknak a nyelv elsajátítsában, vagy segítenek kapcsolatba kerülni a nyelveket beszélőkkel.

A Duolingo olyan weboldal és okostelefonon használható alkalmazás (app), amivel az angol nyelvből kiindulva megtanulhatsz magyarul és eszperantóul is. Az órák fordítási feladatokat tartalmaznak mindkét irányba, ahol vagy a megadott szavak közül kell kiválasztani a helyes megoldást, vagy be kell gépelni a teljes fordítást.

Az Amikumu egy okostelefonos alkalmazás (app), ami segít abban, hogy kapcsolatba kerülj olyan emberekkel, akik azt a nyelvet beszélik, amit épp meg szeretnél tanulni. Nem mindig egyszerű Belgiumban magyar vagy eszperantó nyelven beszélőket találni, vagy találkozni velük: az Amikumu ebben tud segíteni. Az alkalmazás telepítésével jelzed, hogy nyitott vagy másokkal kapcsolatba lépni. Az app így jelentősen megkönnyíti az egymáshoz való eljutást.
>> vissza

A magyar film változásai 1990-től napjainkig

Professor Doctor Kovács András Bálint a filmelmélet és filmtörténet szak alapítója az ELTé-n, ahol 1984 óta tanít. Vendégoktató volt a Stockholmi egyetemen, a párizsi Sorbonne és école Normale Supérieure egyetemeken, valamint a University of California San Diegon, ahol jelenleg visszatérő vendégoktató.

Fő kutatási területe a modern európai művészfilm, és a művészetbefogadás pszichológiai elméletei. Kurzusokat tart a modern film, a filmelemzés és a kognitív filmelmélet témáiban. Kutatószemináriumot tart statisztikai stíluselemzésből.

A magyar film a rendszerváltás után csak nagyon lassan alkalmazkodott a megváltozott kulturális, gyártási, piaci és politikai körülményekhez. Ennek oka, hogy a filmszakma sikeresen fenn tudta tartani a korábbi struktúrák működési elveit, azaz, nem volt rákényszerítve az adaptációra. Ezt a kényszert csak egy drasztikus politikai változás hozta elő 2010-ben.

Ennek a folyamatnak a szervezeti és művészi következményeit elemzi az előadás.
>> vissza

De geschiedenis van de Hongaarse klassieke muziek

A magyar klasszikus zene története

Herlind Gerits (Lokeren, 1980) a lokereni Ter Breuken Művészeti Iskola igazgatója. A Leuveni Katolikus Egyetemen végzett zenetörténet és pedagógia szakon (2003-ban), filozófia szakon (2006-ban, a képzés során a Lisszaboni Egyetemen volt cserediák) és mesterdiplomát szerzett közgazdaságtanból (2005-ben). 2005-től 2010-ig zenetörténetet tanított a Hagelandi Akadémián Diestben, 2010 és 2012 között az asse-i August De Boeck Akadémia igazgatóhelyettese volt, és 2012 óta a Ter Breuken Művészeti Iskola igazgatója Lokerenben, amely zenei, irodalmi és képzőművészeti kurzusokat kínál.

A Liszt Weimar-korszakának a kezdete: Liszt Weimarban az udvari karmester lett.
>> vissza

Kodály és a Kodály-módszer

Kodály Zoltán (1882-1967) zeneszerző, zenetudós, zeneoktató és népzenekutató egyike azoknak a híres magyaroknak, akik munkájukkal maradandót alkottak. Az általa kifejlesztett zenetanítási módszerben helyet kap a relatív szolmizáció, a ritmizálás és a hangok kézjelekkel való helyettesítése is. Ez a zenepedagógiai Kodály-módszer teljesen új megvilágításba helyezte a zeneoktatást. A híres művész születésének 135. és halálának 50. évfordulója alkalmából 2017-ben Magyarországon meghírdették a Kodály-évet, melynek keretében számtalan rendezvénnyel, koncerttel tisztelegtek az egyik leghíresebb magyar előtt.

Az említett módszert és magát a művészt Charlotte Messiaen, belgiumi zeneszakértő mutatja be, melyben zeneművekbe is belehallgathatunk.
>> vissza

Inleiding tot Esperanto

Bevezető óra eszperantóból

Bart Demeyere informatikai mérnök. Olyan programokat ír, amelyeknek köze van az eszperantó nyelvhez. Jelenleg egy olyan programon dolgozik, ami a tanulásban, az eszperantó mellett a francia, az angol és a német nyelv, vagy bármilyen tudás elsajátításában segít. Létrehozta a vivo-programot, ami 20 webszótár fordításaival és definícióival dolgozik. Emellett a Flamand Eszperantószövetség webárúházának programozója.

Most 18 éves fiát eszperantó nyelven nevelte fel, így a nyelvet napi szinten használja. Magyarországon többször volt már, ilyenkor meglátogatja barátait, barátnő jét vagy családját, vagy kongresszusokra jár, mindezt eszperantó nyelven.

A HungaroManián Bart egy rövid bevezető órát tart eszperantóból. A témája A Hamelni patkányfogó (La ŝalmisto de Hamelin).
>> vissza

Kulturális szolgálat és a Balassi Intézetek hálózata - Het netwerk van Culturele diensten en de Balassi Instituten

Külföldön élő magyarok általában csak ezt a rövidebb megnevezését ismerik: Balassi Intézet. Ez a Magyarország külképviseletei mellett működő kulturális intézetek hálózatát rövidíti. A brüsszeli Balassi Intézet ennek a hálózatnak a tagja, mely programok hatalmas választékával próbálja nem csak a külföldi magyarokat, de a helyi embereket, a magyar kultúrával szimpatizáló barátainkat is vonzani. Programjai a különböző kulturális és zenei témáktól a történelmieken át a tudományos előadások szervezéséig terjed.

Vitézy-Villegas Zsófia, a brüsszeli Balassi Intézet igazgatója az említett hálózatról és a brüsszeli intézmény e hálóban elfoglalt helyéről tart előadást.
>> vissza

De Hongaarse opstand in 1848

Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc

Wim Vermeulen (1982, Boom) adó- és vállalti pénzügyek vezetőjeként dolgozik az SD Works pénzügyi igazgatóságán. Felsőfokú diplomáját Modern kori történelemből szerezte meg a Leuveni Katolikus Egyetemen (2005). Szakdolgozatát egy 10. századi lotharingiai családról, az Ansfriedekről írta. Ezután más területre lépett: Pénzügy és számvitel mesterszakon diplomázott a Leuveni Katolikus Egyetemen (2006) és Alkalmazott közgazdaságtanból is megszerezte a bachelor fokozatot (2007). Még ugyanebben az évben (2007) a brüsszeli Pénzügyi Főiskolán szerzett diplomát Pénzügyi tudományokból, majd mester diplomát a Brüsszeli Katolikus Egyetemen Társasági jogból (2010). 2007 és 2012 között senior tanácsadóként tevékenykedett a KPMG-nél és a Grant Thorntonnál. 2012 óta az SD Worxnél dolgozik, ahol idén kiérdemelte az "elismert adótanácsadó" címet.

A pályamódosítása ellenére mindig is szenvedélyes történész maradt, akit nagyon érdekel Közép-Európa történelme, azon belül is Ausztria és Magyarország viszonya. Éppen ezért előadásának témája az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc.
>> vissza

Sándor Szathmári: ĉu hungara Orwell?

Ertl István (Budapest, 1965) magyar-francia tanár és fordító. 1992 és 2001 között az Eszperantó Világszövetség Esperanto magazinjának dolgozott Rotterdamban, 2002 és 2003 között az Európai Rasszizmusellenes Hálózat munkatársa volt Brüsszelben, 2003 óta pedig fordítóként dolgozik az Európai Számvevőszéknél.

1977 óta foglalkozik az eszperantó nyelvvel, 1985 óta pedig az eszperantó irodalommal is. 1990 és 1991 között tanított eszperantó irodalmat a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 1999 óta pedig a poznańi Adam Mickiewicz egyetemen. A négyhavonta megjelenő Beletra Almanako szerkesztője.

A Rotterdamban eltöltött tíz év alatt, ahol két gyermeke is született, bensőséges kapcsolatot alakított ki a holland nyelvvel és irodalommal.

Szathmári Sándort (1897-1974) elsősorban Kazohínia című regénye tette híressé, de a magyar irodalomban talán kevésbé ismert alkotó, mint az eszperantisták között (Vojaĝo al Kazohinio). Vajon Orwellhez hasonlóan Szathmári is sok tekintetben előrelátta mai világunkat? Vagy talán egy másik világ lebegett a szeme előtt, esetleg az egyetlen olyan világmodell, amely lehetővé teszi az emberiség túlélését?
>> vissza

Hongarije en Wereldoorlog II

Magyarország a második világháborúban

Siegfried Mertens (Aarschot, 1979. február 21.) 2002-ben végzett a Leuveni Katolikus Egyetemen történelem mesterszakon. Egy évet töltött Lisszabonban Erasmus ösztöndíjjal. Ezután középkori tanulmányok mesterszakot végzett (2004-ben, szintén a leuveni egyetemen), az antwerpeni egyetemen pedig jogi tanulmányokat folytatott, ahol 2014-ben végzett. Tizennyolc éves kora óta érdeklik az idegen nyelvek. A mindennapi életben rendőrtisztként dolgozik, de a lehető legtöbbet foglalkozik a kedvenc témáival. A középkor iránti érdeklődése mellett a Holokauszt és az emberi jogok fejlődésének története különösképpen foglalkoztatja.

A Hungaromania szervezőcsapatának tagja és előadásának tárgya Magyarország a második világháborúban, ahol főleg a Magyarországról induló deportációkról fog beszélni.
>> vissza

Enkonduko pri la hungara lingvo

Bevezetés a magyar nyelvbe

Marc Vanden Bempt matematikus-informatikusként végzett, a KBC biztosítónál dolgozott biztosítási informatikusként, később pénzügyi elemzőként. 1982 óta tanul magyarul, az elmúlt 5-6 évben intenzívbben foglalkozik a nyelvvel. 1990-ben kiadta Maria Ballendux-Bogyai magyar nyelvkönyvének átdolgozott változatát, 2015-ben pedig egy részletes magyar nyelvtant publikált.

A HungaroManián a magyar nyelv azon legfőbb sajátosságait mutatja be, amelyek megkülönböztetik az eszperantótól.
>> vissza

Hivatalos megnyitó

A szervezők köszöntője (HU/NL/EO)

A szervező bizottság nevében Hedwig Gerits (a magyartanárok képviseletében), Siegfried Mertens (a magyarul tanulí diákok részéről), Marc Vanden Bempt (Esperanto 3000) és Csonta István (Collegium Hungaricum) főszervezők mindenkit szeretettel üdvözölnek a díszteremben (HU/NL/EO):

 • A szervezők köszöntője
 • A tiszteletbeli vendégeink köszöntője: rektor Luc Sels és polgármester Louis Tobback
 • Köszönet a munkatársainknak

A HungaroMania ünnep, és reméljük, hogy mindenki megtalálja a hozzá vezető utat!
>> vissza

Részletek: workshopok, zene és tánc

Gevulde eieren / töltött tojás + kokosbolletjes / kókuszgolyó

Timea, Jan, Anna & Sarah workshop keretén belül megtanít minket egy pár tipikus magyar étel elkészítésére.

Az első workshopon, Jan, Anna és Timea vezetésével a töltött tojás készítését tanulhatjuk meg. Ez egy hagyományos étel, családi összejövetelek gyakori kedvence. Majdnem minden magyar családnak megvan a saját variánsa, amelyik generációról generációra lett továbbítva. Egy kis kreativitással sokoldalúan dekorálhatjuk a tojásokat.

A második workshopon, Sarah és Timea vezetésével a kókuszgolyó elkészítését tanulhatjuk meg. A kókuszgolyó egyike a hagyományos magyar desszerteknek, egyszerű, gyerekek által is elkészíthető. Ez a kakaót és kókuszreszeléket tartalmazó édesség pillanatok alatt elkészíthető, egyaránt kedvence felnőtteknek és gyerekeknek.

Szívesen várunk minden gyereket is!

A workshop résztvevői 2 egyszerű receptet sajátítanak el, amikkel családjukat és ismerőseiket is meglephetik.


>> vissza

Muziek voor en door kinderen (4-10 jaar)

Zene gyerekeknek és gyerekektól (4-10-éves)

Bucz Júlia életútját meghatározza mind a zene és a nyelvek. Gyermekkora óta énekel és tanult hangszerjátékot. A Pannónia citerazenekarban kezdett el muzsikálni 1989-ben. Tanulmányait a Nyíregyházi Fóiskola ének-zene - népzene, valamint német nyelv szakán 2002-ben végezte. 2016 júniusa és 2017 decembere között a Brüsszeli Balassi Intézet munkatársa, mint kulturális programfelelós. 2011 óta vezeti Brüsszelben a Zengó Zenei Műhelyt, melyben fontos a közösségi zenei élmény, a közösségfejlesztés és az intergenerációs programok, foglalkozások megvalósítása.

A HungaroManián Júlia 4-10-éves gyerekeknek tart magyar zenei alapokon nyugvó játékos zenei foglalkozást.
>> vissza

Részletek: Magyar koncert és Táncház

Koncert: Magyar zene nemzetközi közönségnek

Agria Music Factory

Az Agria Music Factory az Eszterházy Károly Egyetem ének-zene Tanszékének hallgatóiból alakult könnyűzenei formáció, melynek repertoárjában olyan "örökzöld" magyar előadók dalai szerepelnek, mint például LGT, Hungária, KFT, vagy Omega.

A hangszerelés Dr. Nagy Zoltán és ifj. Farkas Antal munkáját dicséri, aki zeneszerzőként is aktív részese a csapatnak.

Az együttes az egyetem ünnepi rendezvényeinek állandó szereplője, emellett az elmúlt néhány évben közel 40 önálló koncertet adott Egerben, Heves megyében és a régióban. 2012 júliusában az együttes hatalmas sikerrel képviselte az egyetemet a tunéziai Sousse- ban, 9. alkalommal megrendezett Nemzetközi Egyetemi Zenei Fesztiválon.

A zenekart a 2013. május 13 - 18 között a Castellammare di Stabio-ban (Olaszország) megrendezésre került "Luigi Denza" Nemzetközi Zenei Versenyen a kamarazene/zenei együttes kategóriában maximális pontszámmal, abszolút első helyezettként hirdették ki.

Az együttes művészeti vezetője és karmestere Dr. Nagy Zoltán, az ének - zene Tanszék docense.


>> vissza


Magyar komolyzene - Hongaarse klassieke muziek - hungara klasika muziko

Lukács István Leuven-i LUCA School of Arts zeneszerzés mesterszakos hallgatója. Egerben született, és már 5 éve él Belgiumban, ahol tanulmányait folytat. Szakmailag a magyarországi és a belgiumi színházzal foglalkozik. Néhány színházi darabhoz írt kísérőzenéje:
- H. Ch. Andersen - Szőke Andrea: A Hókirálynő (Gárdonyi Géza Színház)
- Wim De Jonge: De oorlog van Fien (De CuLt 2017, St. Martinuscollege Overijse)

István komolyzene programját tervez:

 • Júlia Bucz (citera): magyar népzene
 • Emese Kárpáti & Fanni Fórizs (hegedű): Béla Bartók & János Lavotta zenéje
 • Henrietta Szabó (fuvola): Három Csíkmegyei népdal (Béla Bartók)
  Kíséret: Zoltán Nagy & Antal Farkas (zongora)
 • Zoltán Nagy (trombita): kortárs zeneszerzők művei (mint István Bogár, György Tornyos, Rezső Sugár)
  Kíséret: Zoltán Nagy & Antal Farkas (zongora)

>> vissza

Táncház, Néptáncműhely

A délutáni workshop alkalmával magyarországi, valamint határon túli magyar néptáncok egyes típusaival ismerkedünk meg. Megtanuljuk az alaplépéseket, valamint elsajátítjuk a tánclépések helyes kombinációit.

Az esti táncház alkalmával rövid ismétlésre kerül sor, azután pedig egy igazán magyaros táncház keretén belül engedjük szabadon a kreativitásunkat, így akár saját magunk által összeállított koreográfiával is táncolhatunk. Természetesen Viki és Martin mindvégig velünk lesznek és segítenek nekünk.

Viki (Hitter Viktória) 7 éves kora óta tanul néptáncot Győrben a Kisalföld táncegyüttesben. Jelenleg mesterfokú Néderlandisztika tanulmányait folytatja a Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen.

Martin (Claus Martin Volker) szintén 7 éves korában kezdett el táncolni a győri Regös táncműhelyben. Bachelor tanulmányait a dániai Koldingban végezte Nemzetközi marketing és kereskedelem szakon. Az egyetemi évek alatt saját koreográfiával kiegészített néptáncbemutatókat, valamint táncházat is szervezett, ahol Széki táncok kerültek bemutatásra, a résztvevők pedig Gyimesi táncokat tanulhattak. Közel két évtizede már a bécsi Collegicum Hungaricum éves táncháztalálkozóinak aktív résztvevője, ahol édesanyjával népi kézművességet és néptáncot oktatnak gyerekeknek. Legutóbbi belgiumi látogatásuk alkalmával, 2014 decemberében a LUCA School of Arts, Campus Lemmensinstituut Nemzetközi estéjén tartottak néptáncbemutatót.
>> vissza

Részletek: egész napos programjaink, vacsora

Regisztráció - Onthaal - Akcepto

Érkezés után kövesd a recepció (onthaal) felé mutató táblákat!

A regisztráció után megkapod személyre szóló névkártyádat, a programfüzettel és a kvízhez való kitölthető papírral együtt.

Itt veheted meg az italjegyeket is, amelyekkel a bárban lehet fizetni. Egy jegy 1,70 €-ba, 5 db jegy 8,50 €-ba kerül, 10 jegyért pedig csak 16 €-t kérünk.

Nem regisztáltál előre, vagy még nem fizetted ki a regisztrációs díjat? Itt még lehetőséged van rá, abban az esetben, ha van még szabad hely.
Azt javasoljuk, jelentkezz a honlapunk főoldalán található dokumentummal ('Írj nekünk' alatt), és rendezd időben a regisztrációs díj befizetését, mert csak így lehetsz teljesen biztos benne, hogy részt tudsz venni a HungaroManián.

Kérjük, a helyszínen lehetőség szerint bankkártyával fizess!
>> reen

Vacsora: gulyás

A második alkalommal megrendezett Hungarománián újra egy finomsággal készülünk meglepni önöket. Kóstolják meg az ínycsiklandó hagyományos magyar gulyást, amit autentikus recept alapján készítünk el! A hozzávalók a puszta hangulatát idézik híres és a magyar vendégszeretetetre emlékeztetnek. Hungarománia-éttermünk tágas és hangulatos.

Ha vegetariánus változatot szeretne, kérjük, jelezze a foglalásnál! Glutén-, laktózmentes stb. élelmiszereket sajnos nem tudunk nyújtani, ezért javasoljuk, hogy akinek igénye van rá, gondoskodjon saját étkezéséről.

Aki könnyebb falatokra vágyik, sajtos, szalámis és párizsis szenvdicset ehet piros paprika szeletekkel. Ki tudna ellenállni ennek a sok finomságnak? Senki, úgyhogy jó étvágyat mindenkinek!
>> vissza

Vásár

A HungaroManián hangulatos piacot is tartunk, ahol különböző árusok leszek ott a standjukkal. Itt mindent megtalálhat a vevő, a magyar ételektől kezdve a könyvekig a magar nyelvről és Magyarországról, valamint holland, Eszperantó és más nyelvű regényeket, és még sok minden mást. Látogass el ide mindenképp, ki tudja, hátha belefutsz valamibe, amit már régóta keresel!

Szeretnél standoddal részt venni a piacon? A szponzoroknak nyújtott információt itt megtalálod.
>> vissza

Kiállítás

A nap folyamán végig megtekinthető kiállítás Magyarország és a magyar nyelv érdekességeit mutatja be. A Balassi Intézet, a Magyar Diákok Háza (Collegium Hungaricum) és a nemetközi nyelv, az eszperantó is bemutatásra kerül.

Ha részt veszel kvízünkön, mindenképp látogasd meg a kiállítást! Segítségedre lehet néhány kérdés megoldásában.
>> vissza

Büfé

A HungaroMánián egész nap megfizethető áron étkezhetsz és ihatsz a büfében és a bárban. Bárunkban üdítők, meleg italok, de magyar borok, sörök és magyar gyümölcslevek is kaphatók. Energiáid feltöltése érdekében a HungaroMánián ízletes szendvicseket és magyar édességeket is vásárolhatsz.

A bárnál nem pénzzel tudsz fizetni, hanem a recepción kapható ital-és ételjegyekkel. Ezeket készpénzzel, vagy (lehetőleg) maestro-kártyával tudod megvenni.
>> vissza

Kvíz

A kvíz okostojásoknak való, nem? Olyanoknak, akik szó szerint mindent (még az elmúlt negyven év focimeccseinek eredményeit is) megjegyeznek vagy megtanulnak kívülről? A HungaroManiánál nem így van. Mindenki 10 választós kérdést kap, nincs pontlevonás a hibás válaszokért (azaz lehet találgatni is), emellett lesz egy tippelős kérdés is (eszes csapatra számítunk ugyebár). Nem kell gombokat nyomkodni, gyorsabbnak lenni a többi versenyzőnél vagy sminkelésen átesni a kvíz előtt, csak bedobod a kitöltött kérdőívet azadataiddal a levelesládánkba. Kis szerencsével díjakat is lehet nyerni!
>> vissza