Program 2023

Érkezés 10.00-tól.

Egész napos programjaink (10.30 - 20.30):


Fő program:


Előadások/műhelyek (11.00 - 12.00):

Előadások/műhelyek (12.15 - 13.15):

Előadások/műhelyek (14.45 - 15.45):

Előadások/műhelyek (16.00 - 17.00):

Előadások/műhelyek (17.15 - 18.15):

Részletek: előadások és műhelyek

Hoe kan mijn gsm in mijn zak 'zitten'?!
Hogyan 'ülhet' a telefonom a zsebemben?!

Hargitai Lili a Collegium Hungaricum hallgatója. Budapesten, néderlandisztika alapszakon diplomázott a Károli Gáspár Református Egyetemen, majd elméleti nyelvészet szakon szerezte meg mesterdiplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az Erasmus-program keretében a KU Leuven nyelvészet mesterszakján is tanult. Fő kutatási és érdeklődési teraülete a holland nyelvészet, jelenleg doktori tanulmányokra készül.

Előadásában néhány olyan holland nyelvtani jelenséget mutat be, amelyek nehézséget jelenthetnek a magyar anyanyelvű, hollandul tanuló diákok számára.
Hogyan "ülhet" a telefonom a zsebemben?! - holland nyelvtan egy magyar szemével.
>> vissza

Het verdrag van Trianon
A Trianoni békeszerződés

Wim Vermeulen 40 éves, és feleségével és négy gyermekével együtt Lokerenben él. A Leuveni Katolikus egyetemen végzett modern történelem tanulmányai után Leuvenben költségvetési tanulmányokat végzett, Brüsszelben pedig vállalatgazdaságtan mesterdiplomát szerzett. Már több mint 15 éve aktív a belga és nemzetközi pénzügyi szektorban. Jelenleg az SD Worx Csoport általános adómenedzsere. A történelem mindig is a szenvedélye volt, különös tekintettel a középkorra és a közép-európai történelemre.

Wim a trianoni szerződésről fog beszélni: több mint 100 év elteltével a szerződés már "történelem", vagy még mindig aktuális téma?
>> vissza

A holland mint idegen nyelv Magyarországon
Nederlands als vreemde taal in Hongarije

Dr. Kántor-Faragó Márta nyelvész (Ph.D.) és pszichológus (MA). A Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszékének oktatója, ahol nyelvtant, nyelvészetet és fordítást is tanít. Emellett óraadó holland nyelv-tanár a debreceni DSZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikumban.

Ezutóbbi inspirálja 'A holland mint idegen nyelv Magyarországon' témájú előadását.
>> vissza

Beleco, eterna ĝojo
A szépség nem ismer határokat

Bert Boon 1948-ban született Molenbeerselben. Germán filológiát tanult Gentben és neurolingvisztikát Brüsszelben. 1972 és 2001 között német és holland nyelvet tanított egy középiskolában Tienenben. Eszperantó nyelvet is tanított, és a tieneni "La Hirundo" csoport alapítója és elnöke volt, most pedig numizmatikával foglalkozik (ENA).

Az ART NOUVEAU az egyetlen, de lenyűgöző művészeti irányzat, ami Belgiumból származik. Az irányzat hatásai egész Európában és az amerikai kontinensen is érezhetőek. Tudd meg, hogy az art nouveau miért kápráztat el még mindig határok nélkül, miért hívószava még mindig az európai nagyvárosi üdüléseknek, és miért van az, hogy art nouveau műtárgyai a legértékesebbek közé tartoznak a neves aukciókon!
>> vissza

Ik schilder mijn koninklijk portret
Királyi portrémat festem

Mindig is Magyarország királyának vagy királynőjének szeretted volna érezni magad? Ha igen, akkor eljött a pillanat. Ezen a workshopon reneszánsz-kori arcképfestőknek képzeljük magunkat. Tanulunk a portréfestészetről és arról, hogy miért volt fontos. Példák segítségével sorra vesszük a portrék jellemvonásait. Utána pedig mi is nekilátunk festék és papáir segítségével. Pózolunk a tükörben és átalakulunk Magyarország királyává vagy királynőjévé.

Gala Verhavert vagyok. Művészként szívesen dolgozom különféle anyagokkal. Bécsben szobrászatból szereztem mesterdiplomát és ebben az évben kezdem a művészeti oktatói mesterszakot Gentben. A workshopokon elmerülünk a képzelet világába és közösen tanulunk a színekről, a tájolásról, művészettörténetről.

A workshopon 5 éves kortól lehet részt venni. Velem tartasz?
>> vissza

'Hungaria', egy gabona tároló a csatorna mentén és más kapcsolatok a magyar történelemmel

Wittlinger Gabriella vagyok és Budapesten születtem. Szegeden végeztem az egyetem történelem MA szakát. Azután megint Budapest következett majd London és Brüsszel. 2011-ben jártam először Belgiumban, majd hamarosan a férjem munkája miatt ideköltöztünk. Több mint 10 éve élek itt. 2018-ban létrehoztam egy projektet, amely keretein belül történelmet tanítunk néhány kollégámmal külföldön élő magyar gyerekeknek és felnőtteknek. Saját tananyaggal és az általam kidolgozott rendszer és felépítés alapján. Hiszem, hogy a történelem nem csak szép hanem hasznos tudomány is. Fontos a megismerése. Közös, nemzetközi élmény, mindannyiunké ami így vagy úgy de összeköt.

Ezért is volt nagy öröm számomra, hogy a brüsszeli Liszt Intézet és a Magyar Nagykövetség projektjében részt vehettem és egy kiadványt írhattam a belga és magyar történelmi kapcsolatokról, amely 2022-ben jelent meg. Jelenleg is Brüsszelben, Schaarbeekben élek, a férjemmel és a három fiúnkkal (10, 5 és 1 éves) és tanítok.
>> vissza

1000 jaar geschiedenis van Hongarije : wat valt op?
Magyarország ezer éves története: érdekességek

Vladimir Ronin a történelemtudomány és a szláv filológia doktora. Orosz nyelvet és országismeretet oktat a Leuveni Egyetem antwerpeni kampuszán. 2002 és 2007 között többek között 'Magyarország története' címen tartott kurzust. A kurzus tartalmából publikálta 2003-ban a 'Magyarország története Árpádtól Göncz Árpádig' című könyvet a Garant kiadónál.

Egy Közép-Európát kutató történész számára világos, hogy Magyarország évszázadokon átívelő történelme számos hasonlóságot mutat a régió többi olyan országával, mint Lengyelország, Csehország vagy Ausztria. De több érdekességgel találkozhatunk, amelyek Magyarországot megkülönböztetik a szomszédaitól. A legfontosabb különbségek áttekintése izgalmas felfedezés lehet az érdeklődőknek.
>> vissza

Inleiding tot Esperanto
Bevezető óra eszperantóból

Bart Demeyere informatikai mérnök. Olyan programokat ír, amelyeknek köze van az eszperantó nyelvhez. Jelenleg egy olyan programon dolgozik, ami a tanulásban, az eszperantó mellett a francia, az angol és a német nyelv, vagy bármilyen tudás elsajátításában segít. Létrehozta a vivo-programot, ami 20 webszótár fordításaival és definícióival dolgozik. Emellett a Flamand Eszperantószövetség webárúházának programozója.

Most 24-éves fiát eszperantó nyelven nevelte fel, így a nyelvet napi szinten használja. Magyarországon többször volt már, ilyenkor meglátogatja barátait, barátnő jét vagy családját, vagy kongresszusokra jár, mindezt eszperantó nyelven.

A HungaroManián Bart egy rövid bevezető órát tart eszperantóból. A témája A Hamelni patkányfogó (La ŝalmisto de Hamelin).
>> vissza

La familio Soros kaj Esperanto
Soros családja és Eszperantó

Ertl István (Budapest, 1965) magyar-francia tanár és fordító. 1992 és 2001 között az Eszperantó Világszövetség Esperanto magazinjának dolgozott Rotterdamban, 2002 és 2003 között az Európai Rasszizmusellenes Hálózat munkatársa volt Brüsszelben, 2003 óta pedig fordítóként dolgozik az Európai Számvevőszéknél.

1977 óta foglalkozik az eszperantó nyelvvel, 1985 óta pedig az eszperantó irodalommal is. 1990 és 1991 között tanított eszperantó irodalmat a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 1999 óta pedig a poznańi Adam Mickiewicz egyetemen. A négyhavonta megjelenő Beletra Almanako szerkesztője.

A Rotterdamban eltöltött tíz év alatt, ahol két gyermeke is született, bensőséges kapcsolatot alakított ki a holland nyelvvel és irodalommal.

A 'Soros' név talán senkit sem hagy hidegen Magyarországon, gyakran ébreszt érzelmeket, sőt indulatokat. Sokat tudunk - vagy vélünk tudni - a név leghíresebb viselőjéről, Soros Györgyről. Az már kevésbé ismert, hogy György édesapja, Soros Tivadar neves eszperantista, az eszperantó irodalom mecénása volt. 2018-ban jelent meg Budapesten 'Túlélni' címmel az ő kettős emlékírása szibériai hadifogságáról és a Budapesten átélt vészkorszakról. A könyvről, a családról, a korszakról és az eszperantó irodalomról a könyv fordítója, Ertl István beszél.
>> vissza

<

Debrecen en de Lage Landen
Debrecen és Németalföld

Gert Loosen germán nyelveket tanult Leuvenben és középkori tanulmányokat végzett Leuvenben, Heidelbergben, Antwerpenben és Brüsszelben. Miután tanított vagy tíz középiskolában, dolgozott különböző gyárakban és más zajos munkahelyeken, Debrecenbe költözött, hogy az ottani Holland Tanszék lektora legyen. Azóta ott szerezte meg PhD fokozatát és otthon is érzi magát 'a napba öltözött városban', ahol kulturális eseményeket szervez és a város nemzetközi karakterét támogatja és építi.

Nagy volt a meglepetése, amikor megtudta, hogy a város, amiről még soha nem hallott, és az ország, amiről nem sokat tudott, történetileg ilyen sok szálon kötődik Németalföldhöz.
Az előadásban a következőkről lesz szó:

  • A peregrinusok: debreceni kálvinista diákok Németalföldön, akik a Református Kollégium könyvtárában fellelhető tudományos és ismereti anyagot hagynak hátra,
  • Michiel de Ruyter, holland tengerész és magyar hős, aki magyar lelkészeket szabadít ki a nápoly király fogságából
  • az első világháború utáni "gyermekvonatok" és Anneke Béber,
  • valamint a Debreceni Egyetemen Holland Tanszéke.
>> vissza

A magyar állam es a zsidóság viszonya az évszázadok tükrében
La rilato inter la hungara ŝtato kaj la juda komunumo dum la jarcentoj

Dr. Bogdan Péter Észak-Magyarországról származik. Végzettsége szerint magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, de szerzett oklevelet újságíróként is, es rendelkezik doktori fokozattal neveléselméletből.
Szakmai karrierje során különböző alternatív pedagógiai modellekben tanított, mint újságíró, körülbelül, 340 cikket írt, de 47 tudományos munkája is van (köztük 6 társszerzős könyv). Munkássága során hat évig dolgozott a Magyar Tudományos Akadémián, előadott különböző magyarországi egyetemeken, de külföldön is, Romaniában, Franciaországban, Svédországban es Izlandon. Jelenleg Belgiumban él és dolgozik, mint a Flandriai Eszperantó Liga hivatalnoka.
Az előadása a magyarországi zsidó közösség pozitívumokkal, de küzdelmekkel is teli történetéről fog szólni.
>> vissza

Meer dan aszú en bikavér - Leer Hongaarse wijnen kennen!
Több, mint aszú és bikavér - Ismerd meg a magyar borokat!

San Verhavert pszichológiából szerzett mester fokozatot a Leuveni Katolikus Egyetemen, majd 2018-ban doktorált pedagógia szakon az Antwerpeni Egyetemen. Még ugyanebben az évben elkezdett egy sommelier-képzést az antwerpeni Syntra AB képzésközpontban, mellette magyarul tanult Leuvenben. Felesége családja révén megismerkedett a magyar borok sokszínűségével.

A magyar bor története egészen a rómaiakig nyúlik vissza. Ma Magyarországon 22 borvidék található, ahol a nemzetközi fajták mellett körülbelül 10 őshonos borszőlőfajtát termesztenek. A termőtalaj és mikroklíma változatossága révén Magyarországon izgalmas borstílusokat találhatunk. Ismerd meg a különböző magyarországi borvidékeket és kóstolj meg egy nagyszerű borválogatást ezen az előadáson!

Figyelem: gyakorlati okokból csak 14 résztvevő tud bort kóstolni. De természetesen bárkit szívesen látunk az előadáson. Az előadás Magyarországot, mint borországot szeretné bemutatni, nincs kereskedelmi célja. A bemutatott borok nem megvásárolhatóak.
>> vissza

Hungara biergustumado
Hongaarse bierproeverij

Magyar sörkóstoló

Mindenki tudja, hogy Belgium híres a sörkínálatáról. Ezzel szemben kevesen tudják, hogy Magyarországon sem csak lágersöröket gyártanak. Marc Vanden Bempt, egy sörfőző igazgatóhelyettes fia, bemutat néhány fajtát, amelyek egyenesen a magyar sör-vidékről származnak.

Három, általad választott fajtát kóstolhatsz meg - ingyen! A sört kedvelők és a sört kevésbé fogyasztók is megtalálhatják a nekik ízlő fajtát.

Ha pedig nem szeretnél kóstolni, akkor is meghallgathatod az érdekes bemutatót. Nem lesz száraz bemutató (a szó mindkét értelmében), a hallgatók gurulni fognak a nevetéstől. A jó sört mi visszük, ti hozzátok a jó hangulatot.
>> vissza

Egy tipikus magyar étel elkészítése
Een typisch Hongaars gerecht klaarmaken

Kállay-Picard Zsuzsanna szülővárosából, Budapestről ment Leuvenbe, ahol angol nyelvet és irodalmat tanult a Leuveni Katolikus Egyetemen. A nyelvek és a kultúra mellett itt ismerte meg leendő, belga férjét. A mesterképzés után Zsuzsanna angol-francia tanár szakot végzett, hogy szép hazánkban is taníthasson. Azóta már eltelt 12 év és itt él Belgiumban, ahol angolt tanít a felnőttképzésben és a felsőoktatásban. 2021-ben egy évig taníthatta anyanyelvét, a magyart - erre mindig örömmel gondol vissza. A nyelv iránti szenvedélye nem csak a munkában, de a családban is jelen van, miután két gyereket nevel egy magyar-francia-holland nyelvű családban. Belgium második otthona lett, de azért hiányoznak neki a jellegzetes magyar ételek, amelyeket szívesen el is készít.
Ezen a workshopon körözöttet készítünk, ami kenyéren vagy chipshez való mártogatósnak is nagyon finom.
>> vissza

Introductie tot het Hongaars
Bevezetés a magyar nyelvbe

Hedwig Gerits (Lokeren, 1978) 1996-1997 között cserediákként Kaposváron tanult. Tanulmányait a leuveni Katholieke Universiteit-en végezte, kelet-európai nyelvek és kultúrákból szerzett diplomát. A dolgozat témája: A magyar kisebbség Szlovákiában. 2001 és 2003 között magyart tanult a varsói és budapesti (Károli Gáspár Református Egyetem) egyetemen. Budapesten megszerezte a Magyar Mint Idegen nyelv nyelvvizsgát. Minden évben tovább képzi magát számos nyári magyar egyetemen Budapesten, Debrecenben és Pécsett.

2011. szeptember óta Leuvenben tanít a Centrum voor Levende Talen-ban és 2014. szeptember óta az aalsti CVO Proban szintén.

A HungaroMania szervező bizottság (fő) tagja. Ezen a napon az «Introductie tot het Hongaars» (Bevezetés a magyar nyelvbe) workshopot tartja. A részvevők megismerkedhetnek ezzel a szép és gazdag nyelvvel.
>> vissza

Fietsen en wandelen in Hongarije
Kerékpározás és gyaloglás Magyarországon

Pieter Biezenaar (Holland) párjával, Angelie Witjessel az elmúlt években számos szórakoztató történetet közölt a Most Magyarul! Hongarije Magazine a magyarországi kerékpározásról: Kerékpározás a Dunán, Kerékpározás a Dráván, Kerékpározás a határokon és Kerékpározás a Pusztán. Hihetetlen történeteikkel megmutatják, milyen jó szórakozás is lehet kevés igény mellett kerékpározni és sétálni a magyar vidéken, és hogy a vendégszerető helyiekkel kapcsolat mennyire értékessé tesz egy ilyen kerékpártúrát. Két előadást is tartottak nagy sikerrel a 2017-es Kerékpáros és Gyalogos Vásáron, a 2018-as HongarijePlazában és a közelmúltban ismét a HongarijePlazában 2023-án. Az utóbbi években gyakrabban hagyták kerékpárjukat a kempingben, és gyalog járták be a környéket.

Pieter most érkezik Hungaromániára, és előadást is tart velünk. Egyszerű Magyarország című előadásában számos békés, csendes, egyedi, de "hétköznapi" helyet mutat be Magyarországon, ahol utazásaik során mindenféle apró kalandot átéltek, és mindenféle hétköznapi magyar emberrel kapcsolatba kerültek.
(kiegészítendő)
>> vissza

Hivatalos megnyitó

A szervezők köszöntője (HU/NL/EO)

A szervező bizottság nevében Hedwig Gerits (a magyartanárok képviseletében) főszervező, Simon Raport (a magyarul tanuló diákok részéről) és Marc Vanden Bempt (Esperanto 3000) mindenkit szeretettel üdvözölnek - a díszteremben (HU/NL/EO):

  • A szervezők köszöntője
  • A tiszteletbeli vendégünk köszöntője: nagykövet Dr. Tamás Iván Kovács
  • Köszönet a munkatársainknak

A HungaroMania ünnep, és reméljük, hogy mindenki megtalálja a hozzá vezető utat!
>> vissza

Részletek: Magyar zene és Táncház

EraCK: Zene 1980-tól napjainkig

Era CK, azaz Székely Erika Magyarországon született, aki szólóban játszik éttermekben, kávézókban, ünnepségeken és rendezvényeken. Tíz évesen kezdte az általános iskolai kórusban, később zongora -és dobleckéket vett, rockzenekarokban is énekelt, kipróbálta magát különböző stílusokban, és közben rájött, hogy sokszínű az ízlése. Zenét is ír, a youtube-on és a Spotify-on Erika CK néven megtalálható.

Hisz a zene gyógyító erejében, és arra törekszik, hogy az emberek őt hallgatva megfeledkezzenek mindennapi gondjaikról.
>> vissza

Viola: Magyar néptáncok és -viseletek

A Viola Táncegyüttes 2019 szeptemberében alakult Brüsszelben, műkedvelő felnőtt csoportként. A néptáncoktatáson túlmenően kulturális küldetésünknek tartjuk a magyar népi kulturális örökség és néphagyományok ápolását és terjesztését Belgiumban és a régióban, illetve a magyar népi hagyományok iránt komolyabban érdeklődők közösséggé kovácsolását.

Máté Bori és Robinek Feri vezetésével egy-egy tánc tanulásakor a tánclépések elsajátításán túl igyekszünk minél több érdekességet és információt összegyűjteni a régió néprajzáról és történetéről, valamint a kapcsolódó népviseleteket, népzenét, népdalokat és csujogatásokat is megismerni.

Programjainkról, a folklórhoz kapcsolódó eseményekről vagy az általunk érdekesnek tartott információkról a csoport Facebook- és Instagram-oldalán keresztül lehet értesülni. A bejegyzések többnyelvűek, így a magyarul nem beszélő érdeklődők is bevonva érezhetik magukat a közösségünkbe.

A Hungarománia alatt délután 14 órától szeretettel várunk minden érdeklődőt, hogy kis ízelítővel szolgáljunk a magyar néptáncról, viseletekről.
>> vissza

Részletek: egész napos programjaink, vacsora

Regisztráció - Onthaal - Akcepto

Érkezés után kövesd a recepció (onthaal) felé mutató táblákat!

A regisztráció után megkapod a programfüzetet.
Itt veheted meg az italjegyeket is, amelyekkel a bárban lehet fizetni.

Nem regisztáltál előre, vagy még nem fizetted ki a regisztrációs díjat? A helyszínen még lehetőséged van rá.
Azt javasoljuk, jelentkezz a honlapunk főoldalán található dokumentummal ('Írj nekünk' alatt), és rendezd időben a regisztrációs díj befizetését, mert csak így lehetsz teljesen biztos benne, hogy részt tudsz venni a HungaroManián, kedvezményes áron.

Kérjük, a helyszínen lehetőség szerint bankkártyával fizess!
>> vissza

Vásár

A HungaroManián hangulatos piacot is tartunk, ahol különböző árusok lesznek ott a standjukkal. Itt mindent megtalálhat a vevő, a magyar ételektől és italoktól kezdve, ékszereken és selyem sálakon át, a könyvekig a magar nyelvről és Magyarországról, valamint holland, Eszperantó és más nyelvű regényeket, és még sok minden mást. Látogass el ide mindenképp, ki tudja, hátha belefutsz valamibe, amit már régóta keresel!

Szeretnél standoddal részt venni a piacon? A szponzoroknak nyújtott információt itt megtalálod.
>> vissza

Kiállítás

A nap folyamán végig megtekinthető a kiállítás.

Magyarország és a magyar nyelv érdekességeit mutatja be, néhány Petőfi Sándor költeményeivel kiegészítve.
A nemetközi nyelv, az eszperantó is bemutatásra kerül.
>> vissza

Büfé

A HungaroMánián egész nap megfizethető áron étkezhetsz és ihatsz a büfében és a bárban. Bárunkban üdítők, meleg italok, de magyar borok, sörök és magyar gyümölcslevek is kaphatók. Energiáid feltöltése érdekében a HungaroMánián ízletes szendvicseket és magyar édességeket is vásárolhatsz.

A bárnál nem pénzzel tudsz fizetni, hanem a recepción kapható ital-és ételjegyekkel. Ezeket készpénzzel, vagy (lehetőleg) maestro-kártyával tudod megvenni.
>> vissza

A gyerekeknek

Egész napos elfoglaltságot biztosítunk nekik is.

Már említettük a főző workshopot, a rajzoló workshopot a köztük lévő királynőknek és királyoknak, és a gyerekdalos workshopot.
Emellett egész nap játszhatnak a játszósarokban is, ahol kreatív programokat biztosítunk nekik.
A kisgyerekes szülőknek biztosítunk szoptatóhelységet és párnát is.

A gyerekeidért természetesen te vállalod a felelősséget a programok során.
>> vissza

Vacsora: gulyás

A harmadik alkalommal megrendezett Hungarománián újra egy finomsággal készülünk meglepni önöket. Kóstolják meg az ínycsiklandó hagyományos magyar gulyást, amit autentikus recept alapján készítünk el! A hozzávalók a puszta hangulatát idézik híres és a magyar vendégszeretetetre emlékeztetnek. Hungarománia-éttermünk tágas és hangulatos.

Ha vegetariánus változatot szeretne, kérjük, jelezze a foglalásnál! Glutén-, laktózmentes stb. élelmiszereket sajnos nem tudunk nyújtani, ezért javasoljuk, hogy akinek igénye van rá, gondoskodjon saját étkezéséről.

Aki könnyebb falatokra vágyik, szenvdicset ehet. Ki tudna ellenállni ennek a sok finomságnak? Senki, úgyhogy jó étvágyat mindenkinek!
>> vissza