Programma 2021

De organisatoren van HungaroMania nemen hun verantwoordelijkheid: HungaroMania 2020 gaat niet door.
Helaas.

Meer info op onze thuisbladzijde. We starten de uitwerking van het nieuwe programma nu.

=====

(Ter illustratie:) programma gepland voor 2020

Aankomst vanaf 10.00 uur.

De hele dag van 10:30 tot 20:30 uur:

Hoofdprogramma:

Meer details: voordrachten en werkwinkels

Hunok vagyunk vagy avarok, ez a kérdés, válasszatok!
Zijn we Hunnen of Avaren, dat is de vraag, geef een antwoord!

Szilvia Hadházi studeerde Germaanse talen (Duits en Nederlands) aan de Universiteit van Debrecen. In 2008 behaalde ze haar diploma Master in het Tolken aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen (thans Thomas More Hogeschool) waar ze onder andere Hongaars als vreemde taal studeerde. Nadien was ze werkzaam als tolk. Ze was eveneens als lesgeefster verbonden aan Liguapolis, het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen. In 2019 behaalde ze haar diploma Master in de rechten met een verhandeling over het vorderingsrecht van milieuverenigingen. Momenteel is ze werkzaam bij de stad Antwerpen - district Borgerhout.

'Zijn we Hunnen of Avaren, dat is de vraag, geef een antwoord!' (Index, 19 maart 2018) tracht een overzicht te geven van de nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek naar de oorsprong van de Hongaren. Het debat over dit onderwerp houdt de gemoederen in Hongarije al geruime tijd bezig. Lange tijd werd algemeen aangenomen dat de huidige Hongaren afstammelingen zijn van de 'honfoglalók', de veroveraars van het vaderland. Nieuwe genetische onderzoeken spreken dit tegen.
>> terug

Introductie tot het Hongaars voor Nederlandstaligen

Hedwig Gerits (Lokeren, 1978) studeerde in 1996-1997 in het kader van een uitwisselingsproject in Kaposvár, Hongarije. In 2001 studeerde zij af als licentiate Oost-Europese talen en culturen, optie Oosteuropakunde met als thesisonderwerp de Hongaarse minderheid in Slovakije. Nadien studeerde zij nog in het Hongaars aan de universiteiten van Warschau en Budapest (Károli Gáspár Református Egyetem). In Budapest behaalde zij ook het certificaat Hongaars als vreemde taal. Haar kennis wordt jaarlijks nog uitgebreid met verblijven aan de zomeruniversiteiten te Budapest, Debrecen en Pécs.

Sinds september 2011 is zij als lesgever verbonden aan het Centrum voor Levende Talen en sinds september 2014 eveneens aan het CVO Pro te Aalst.

Zij is nauw betrokken bij de organisatie van HungaroMania, maar verzorgt op deze dag ook een voordracht waarbij de deelnemers kunnen kennismaken met deze boeiende taal.
>> terug

Hongarije en het Nederlands

Gert Loosen studeerde Germaanse Talen (Nederlands/Duits) in Leuven, en Middeleeuwse studies in Leuven, Antwerpen, Brussel en Heidelberg. Hij onderwees Nederlands, NVT, Duits, Engels en Filosofie op 12 scholen en aan 3 universiteiten. Daarnaast werkte hij als arbeider (staal- en voedingsnijverheid), kelner, bediende, corrector, vertaler, bijrijder, redacteur. Momenteel is hij vast verbonden aan de Universiteit Debrecen (Hongarije), waar hij een PhD in taalkunde voorbereidt en managet hij het Deutsches Kulturforum für Debrecen.

Er studeren meer, en steeds meer, jonge mensen Nederlands in Midden-Europa dan in de Lage Landen. Wat brengt hen ertoe onze middelgrote Europese taal en cultuur te leren? Waar zijn de drie universitaire vakgroepen Nederlands in Hongarije zoal mee bezig? Welke (academische en andere) historische banden bestaan er tussen Hongarije en het Nederlandse taalgebied? In deze lezing formuleren we antwoorden op deze curieuze vragen.
>> terug

De schoonheid van de Hongaarse natuur

Patrick De Spiegeleir is geboren op 14 juni 1957 in Antwerpen. Na zijn lager en middelbaar onderwijs (Latijn-Grieks) studeerde hij Engels-Duits aan de vertaalschool (Katholieke Vlaamse Hogeschool) in Antwerpen. Na zijn legerdienst begon hij vrijwel onmiddellijk als vertaler bij de NMBS (de laatste drie jaar werkte hij alleen voor Infrabel) waar hij ook zijn loopbaan afsloot in 2017.
In zijn vrije tijd is hij vooral actief in de natuur: begeleiden van wandelingen, beheerswerken, deelnemen aan cursussen.

Op HungaroMania wil hij zich focussen op de natuur die hij leerde kennen tijdens de 12 jaar dat hij nu al naar de regio Tolna/Baranya trekt. Hij maakt daarbij gebruik van zijn talrijke fotomateriaal van zowel vogels, insecten, planten als landschappen.
Eerder dan zoveel mogelijk soorten de revue te laten passeren, zal Patrick het publiek de schoonheid van de Hongaarse natuur tonen, die bij ons in Vlaanderen jammer genoeg voor een stuk verdwenen is.
>> terug

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
De Bisschoppelijke Theologische Hogeschool van Pécs

Lukács Ottilia is lesgever aan de leerstoel Heilige Schrift van de Bisschoppelijke Theologische Hogeschool van Pécs. Ze studeerde theologie en Sociaal werk in Kolozsvár (Cluj) en vervolgde haar studies aan de Theologische faculteit van de KU Leuven. In 2017 verdedigde ze haar doctoraatsthesis over de sabbat, een van de belangrijkste thema’s van de Hebreeuwse bijbel.

Aansluitend op de voordracht van Csonta István zal Lukács Ottilia het belang van de Bisschoppelijke Theologische Hogeschool toelichten. Deze instelling speelde in de voorbije twee decennia een belangrijke rol in de vorming van wereldse theologen, assistent-pastors en medewerkers van verschillende kerkelijke instellingen.
>> terug

Een typisch Hongaars gerecht klaarmaken: zserbó en körözött

Csilla Grót volgde de bacheloropleiding Hongaarse taal en literatuur aan de Károli Gáspár Gereformeerde Universiteit in Boedapest. Ondertussen maakte ze kennis met de Nederlandse taal en cultuur. Het was liefde op het eerste gezicht, dus koos ze voor een Master in de Nederlandistiek. Tijdens deze driejarige masteropleiding studeerde ze, als Erasmusstudent, één jaar in Leuven. Csilla werkt momenteel in het Huis van de Europese Geschiedenis en Station Europe in Brussel. Ze houdt heel veel van lezen en is een gepassioneerde boekenverzamelaar. Nu zal ze jullie door de wereld van de Hongaarse keuken loodsen.

Zserbó is een typisch gebak van de Hongaarse keuken dat niet mag ontbreken van de meeste feesttafels. Bij de familie Grót is het een onmisbaar onderdeel van het kerstdiner, maar een lekkere zserbó maakt mensen altijd blij :) We zullen een variant maken die je niet hoeft te bakken: zserbóballetjes. De workshop is voornamelijk gericht op kinderen, maar iedereen is welkom.

De hoofdrolspeler van de volwassenen-workshop is körözött. Deze geliefde túró (kwark) crème is perfect geschikt om op de boterham te smeren of om te dippen. "Zo veel huizen, zo veel gewoonten." (Hongaars spreekwoord) Sommigen maken körözött met schapenkwark, anderen mengen de schapenkwark met kwark van koeienmelk. In de workshop gebruiken we alleen kwark van koeienmelk. We maken, echter, niet alleen de basis-körözött, we kijken ook hoe je deze lekkere crème kan variëren.
>> terug

Kelemen Erzsébet szépirodalmi művei
Het literaire werk van Kelemen Erzsébet

Kelemen Erzsébet (Edelény, 30 juni 1964) is een Hongaarse schrijfster, dichteres, dramaturge, literatuurhistorica, gekwalificeerd onderzoeksdocente. Ze behaalde haar doctoraat (PhD) op 4 maart 2011, met een thesis over de visuele poëzie van Tibor Papp. In 2019 ontving ze de József Attila-prijs, een van de hoogste onderscheidingen voor de Hongaarse literatuur. Momenteel is ze docente aan het Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium. Haar onderzoeksgebied is de avant-gardistische en moderne visuele poëzie. Sinds 1987 publiceert ze in literaire tijdschriften. Sinds 1995 verschenen in totaal achttien boeken van haar hand. Gedichten van haar zijn ook in het Litouws te lezen.

Kelemen Erzsébet zal bij ons voorlezen uit eigen werk, ze zal over de visuele poëzie spreken (beeldobservatie helpt de deelnemers de Hongaarse tekst te begrijpen) en ze tracht de deelnemers met een paar spannende oefeningen aan te zetten tot creatie van beeldverzen en het schrijven van lineaire verzen.
>> terug

De Hongaarse klassieke muziek: Bartók Béla

Herlind Gerits (Lokeren, 1980) studeerde in 2003 af aan de KULeuven als licentiaat in de Musicologie met Aanvullende lerarenopleiding. In 2006 studeerde ze af als licentiaat in de Wijsbegeerte met uitwisseling aan de Universidade de Lisboa. In 2005 behaalde ze een master in Beleidseconomie. Ze doceerde Muziekgeschiedenis aan de Hagelandse Academie in Diest (2005-2010), was onderdirecteur in Academie August De Boeck in Asse (2010-2012) en is sinds 2012 directeur van de Kunstacademie Ter Beuken in Lokeren waar lessen in muziek, woord en beeldende kunsten georganiseerd worden.

Herlind keert terug naar 1918, het tijdperk van het Verdrag van Trianon uit 1920, waarover Wim Vermeulen een voordracht houdt. Ze belicht het ontstaan van "Hertog Blauwbaards burcht" en "de wonderbaarlijke Mandarijn", twee van Bela Bartoks meesterwerken.
>> terug

De wortelstruktuur van het Hongaars
A magyar nyelv gyökszerkezete

Prof. dr. László Károly Marácz (1960,Utrecht) is geboren en opgegroeid in een Hongaars gezin in Nederland. Hij studeerde algemene taalkunde en de Hongaarse taal en taalkunde aan de Universiteit van Groningen. Hier verdedigde hij in 1989 zijn PhD, met een thesis over generatieve analyse van asymmetrische en symmetrische configuraties in de Hongaarse syntax.

Momenteel is hij Senior Lecturer aan het Departement voor Europese Studies en coördinator Europese Politiek (MA). In 2015 kreeg hij de titel van ereprofessor aan de Gumilyov Eurasian National University.

Prof. Maracz bespreekt de wortelstructuur van de Hongaarse taal. Op basis van zijn bevindingen stelt hij vragen bij de klassieke classificatie van talen in een boomstructuur en van het Hongaars in het bijzonder als Finoegrische taal.

Zijn voordracht is één keer in het Nederlands en één keer in het Hongaars.
>> terug

La familio Soros kaj Esperanto
De familie Soros en Esperanto

István Ertl (1965, Budapest) is een Hongaars/Franse leraar en vertaler. Van 1992 tot 2001 werkte hij als redacteur van het tijdschrift Esperanto van de Universele Esperanto-Vereniging (Rotterdam), in 2002-2003 als informatieverantwoordelijke van het Europese Netwerk Tegen Racisme (Brussel), sinds 2003 als vertaler bij de Europese Rekenkamer.

Sinds 1977 is hij bezig met Esperanto, sinds 1985 met haar literatuur. Hij gaf les over de literatuur van Esperanto aan de ELTE-Universiteit (Budapest) in 1990-1991 en sinds 1999 aan de Adam Mickiewicz Universiteit (Poznań). Hij is redacteur van de viermaandelijkse Beletra Almanako.

Tien jaren in Rotterdam, waar twee van zijn kinderen geboren werden, smeedden in hem een hechte band met de Nederlandse taal en cultuur.

De naam 'Soros' laat waarschijnlijk niemand koud in Hongarije, dikwijls roept hij emoties en zelfs woede op. Velen hebben weet - of denken weet te hebben - van de bekendste drager van de naam, Soros György (George). Minder bekend is dat de vader van György, Soros Tivadar een beroemde esperantospreker was, een mecenas van de Esperanto-literatuur. In 2018 verscheen in Budapest 'Overleven', zijn tweevoudig gedenkschrift over zijn krijgsgevangenschap in Siberië en de jodenvervolging in Budapest. István Ertl, vertaler van het boek, stelt het boek, de familie, de tijdsgeest en de Esperanto-literatuur voor.
>> terug

Pécs, a kultúra városa
Pécs, stad van de cultuur

Csonta István, voormalig hoofd van het Collegium Hungaricum (2012-2019), is momenteel lesgever aan de leerstoel kerkgeschiedenis van de Bisschoppelijke Theologische Hogeschool van Pécs.

In zijn voordracht zal hij Pécs voorstellen, met bijzondere aandacht voor de gebeurtenissen in de twintigste eeuw, de burgerlijke en kerkelijke instellingen en de bezienswaardigheden die organisch deel uitmaakten en vandaag nog uitmaken van de evolutie van de regio.
>> terug

Belgiumi állampolgárok és turizmus Magyarországon
Belgische staatsburgers en toerisme in Hongarije

Dr. Szakács Imre is geboren in Budapest in 1957. Hij is gehuwd en vader van vijf dochters. Zijn doktoraat behaalde hij aan de faculteit Staats- en Rechtswetenschappen van ELTE.

Van 1975 tot 1983 was hij beroeps-handbalspeler. In 1999 werd hij staatssecretaris aan het Ministerie voor Jeugd en Sport, in 2002 voorzitter van het Provinciebestuur van Győr-Moson-Sopron, in 1998 Volksvertegenwoordiger. Sinds 2014 is hij diplomaat aan de Hongaarse Ambassade.

Hij zal spreken over de mogelijkheden en voorwaarden voor vast verblijf van Belgische staatsburgers in Hongarije, met drie thema's: de regels voor vast verblijf van burgers van de Europese Unie in een ander EU-land, in het bijzonder de regels voor een vaste woonst in Hongarije en de voorwaarden voor het verwervan door EU-burgers van vastgoed in Hongarije.
Daarna stelt hij de belangrijkste toeristische attracties van Hongarije voor (met Engelse ondertiteling).
>> terug

A "Kis magyarok" Belgiumban (1923-1927)
De "Hongaartjes in België (1923-1927)

Vera Hajtó is sociaal historicus, afgestudeerd in 2002 aan de Katholieke Universiteit Pázmány Péter met een diploma in Hongaarse taal en literatuur en een diploma in geschiedenis. Ze is gepromoveerd op een proefschrift over de Belgisch-Hongaarse kinderacties van de jaren 1920 aan de faculteit Geschiedenis van de KULeuven. In 2016 verscheen haar monografie getiteld "Migration, Childhood and Memories of the Interwar Belgian-Hungarian Child Relief Project" bij Universitaire Pers van Leuven. In dezelfde jaar organiseerde ze in samenwerking met het KADOC Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Culturen en Samenleving een tentoonstelling over de Kinderhulpactie. Ze leeft en werkt momenteel in Eindhoven, Nederland als onafhankelijk onderzoekster en richt zich op kindermigratie, childhood-studies, identiteitstheorieën en memory-studies.

Tussen 1923 en 1927 kwamen ongeveer 20.000 Hongaarse kinderen naar België in het kader van een humanitair project. Als gevolg van de moeilijke politieke, sociale en economische situatie van Hongarije, was de levenssituatie van duizenden Hongaarse families en hun kinderen zorgwekkend. Dit vroeg om dringende bijstand van verschillende internationale humanitaire actoren kort na de Eerste Wereldoorlog. België was één van de landen, naast Nederland, Zwitserland, Engeland en Denemarken, die een paar maanden vakantie aan Hongaarse kinderen aanbood zodat deze kinderen terug op krachten konden komen. Het Belgische project werd volledig georganiseerd door de Belgische katholieke kerk en haar sociale netwerken in samenwerking met Hongaarse kindwelzijnsinstellingen. Ze vervoerden de kinderen naar België per trein en brachten hen onder bij plaatselijke, voornamelijk Vlaamse, gezinnen. Binnen het tijdsbestek van een paar jaar werd het project immens populair in katholieke Vlaanderen en vele duizenden Vlaamse gezinnen hebben Hongaarse kinderen onderdak geboden in hun huizen.
>> terug

Het verdrag van Trianon

Wim Vermeulen (Boom, 1982) is werkzaam als tax en corporate finance manager op de financiële directie van SD Worx. Hij studeerde af aan de KULeuven als licentiaat in de Moderne Geschiedenis (2005) met een verhandeling over de Ansfrieds, een adellijke familie uit het 10deeeuwse Lotharingen. Daarna koos hij voor een andere weg en behaalde aan de KULeuven een master in Accountancy en revisoraat (2006) en een bachelor in de Toegepaste Economische Wetenschappen (2007). Tegelijkertijd behaalde hij het graduaat in de Fiscale wetenschappen aan de Fiscale Hogeschool te Brussel (2007) en tenslotte een Master in het Vennootschapsrecht aan de KUBrussel (2010). Hij werkte tussen 2007 en 2012 als senior tax consultant bij KPMG en Grant Thornton. Sinds 2012 is hij werkzaam bij SD Worx en behaalde in dat jaar ook de titel van erkend Belastingconsulent.

Ondanks zijn carrièrewending bleef hij een gepassioneerd historicus met een grote interesse in de geschiedenis van Centraal-Europa.

Het verdrag van Trianon uit 1920 heeft de Hongaarse gemoederen altijd beroerd. Zelfs na 100 jaar laat het zijn sporen na in het land en bij zijn bevolking. We kijken naar de achtergronden aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog en wat het verdrag inhoudt. Maar we staan ook stil bij de gevolgen tot op de dag van vandaag.
>> terug

Inleiding tot het Esperanto

Bart Demeyere is burgerlijk ingenieur computerwetenschappen. Hij schrijft webprogramma's die ergens te maken hebben met Esperanto en werkt aan een programma om efficiënt te leren (Esperanto, maar ook Frans, Engels, Duits en geschikt voor alle kennis die geheugen vereist). Hij creëerde het vivo-webprogramma dat vertalingen en verklaringen zoekt in meer dan 20 webwoordenboeken en is de programmeur van de webwinkel van de Vlaamse Esperantobond.

Zijn zoon, nu 20 jaar, heeft hij opgevoed in het Esperanto en hij spreekt dus dagelijks Esperanto thuis. In Hongarije is hij al heel vaak geweest, om vrienden te bezoeken, een vriendinnetje, een familie-bijeenkomst of een congres, maar alles in het Esperanto.

Op HungaroMania geeft Bart een uiteenzetting over deze kunsttaal en een kort inleidend lesje. Hij gaat uit van het verhaal van de Rattenvanger van Hameln (La ŝalmisto de Hamelin).
>> terug

Meer dan aszú en bikavér - Leer Hongaarse wijnen kennen!

San Verhavert studeerde af als master in de psychologie aan de KULeuven. Hij behaalde zijn doctoraat in de Onderwijskunde aan de Universiteit Antwerpen in 2018. In hetzelfde jaar begon hij aan de opleiding sommelier aan Syntra AB, naast de conversatie klas Hongaars aan het CLT Leuven. Sinds 2015 is hij getrouwd met een Hongaarse. Via haar ouders leerde hij de diverse wereld van de Hongaarse wijn kennen.

De wijngeschiedenis van Hongarije gaat reeds terug tot de Romeinen. Nu telt Hongarije 22 wijnregio’s en gebruikt, naast internationale, ongeveer een 10 inheemse druivenrassen in de wijn productie. Door de verscheidenheid aan bodems en microklimaten vinden we in Hongarije verschillende, interessante wijnstijlen terug. Maak kennis met de diverse wijnstreken van dit land en proef een mooie selectie aan wijnen tijdens deze voorstelling.

Let op, om praktische redenen kunnen slechts 14 deelnemers proeven. Er kunnen wel meer geïnteresseerden de sessie meevolgen. Deze sessie gaat om het leren kennen van Hongarije als wijnland en heeft dus geen commerciële insteek. Er kan geen wijn aangekocht worden.
>> terug

Vladimir Ronin: 1000 jaar Hongaarse geschiedenis.

Vladimir Ronin (1958, Moskou) is doctor in de geschiedenis en licentiaat Slavische filologie. Hij werkt als docent Russisch en geschiedenis van Rusland aan de KU Leuven, campus Antwerpen. Auteur van o.a. Antwerpen en zijn 'Russen', 1814-1914 (1993); Russen en Belgen: is het water te diep? (1998); Geschiedenis van Hongarije van Árpád tot Árpád Göncz (2003); en de tweedelige monografie 'Russkoe Kongo', 1870-1970 (2009) over mensen uit Rusland in Belgisch Congo. Verder publiceerde hij ook nog tientallen artikelen over de geschiedenis van Centraal-Europa en over de relaties tussen Russen en Belgen door de eeuwen heen.

Op HungaroMania beantwoordt hij enkele vragen: wat zijn de grote lijnen in de geschiedenis van Hongarije, wat valt daarin op en wat zijn de historische banden tussen de Hongaren en de Belgen?
>> terug

De Hongaarse eetcultuur, honderd procent Hongaars?

Als voormalig kok en patissier onderzocht Tom de Smet de geschiedenis en ontwikkeling van de Hongaarse eetcultuur. Hongaren zijn zeer trots op hun nationale keuken. Begin maar eens een gesprek met een Hongaar en voor je het weet gaat dat over eten, over wat ze gisteren aten, wat ze vandaag met de lunch op tafel zetten of hoe goed hun oma nog kan koken. Maar hoe specifiek is de Hongaarse eetcultuur nu eigenlijk?

Aan de hand van vele foto`s en verhalen over onder meer de achtergronden van familiebedrijven, de opkomst van gastronomische festivals en de terugkeer van ambachtelijke producenten neemt Tom de Smet u mee op een culinaire reis door de geschiedenis waarin de rijke Hongaarse keuken – onder invloed van de omringende landen, als een smeltkroes in Midden-Europa – een heel eigen stijl en smaak kreeg.

Tom de Smet (Amsterdam, 1962) trok sinds 1986 jaarlijks naar Hongarije om er de taal te leren en rond te reizen. Na zijn loopbaan als kok en daarna werk bij een educatieve uitgeverij startte hij in 2005 zijn journalistieke onderzoek naar de Hongaarse eet- en wijncultuur. In 2007 werd hij redacteur van de website Hongarije Vandaag, waarop veel verhalen en artikelen over eten en drinken van zijn hand zijn gepubliceerd. Daarnaast verzorgde hij culinaire lezingen en proeverijen, sinds 2011 organiseert hij de jaarlijkse Nederlandstalige Boekendag in Boedapest en sinds 2015 is hij daar ook creatief chef van het keukenteam van Kelet Kávézó.
>> terug

Hungara biergustumado
Hongaarse bierproeverij

Valer Doumont, zelf ook bierbrouwer, stelt ons zeven Hongaarse bieren voor. Hij vermijdt hierbij de "gewone" pils. Je krijgt een overzicht van hoe bier gebrouwen wordt en mag dan proeven van namen als deze: Meggyes sör, Szilvás sör, Zirci Apátsági Tripel, Recser URH Rising Rage Kollabors, Mad Scientist Liquid Cocaine, Balkezes Bagoly Baltic Porter, Balkezes LD50 Simcoe.
>> terug

Officiële verwelkoming

Verwelkoming door de organisatoren (HU/NL/EO)

In naam van het organiserend comité heten de hoofdorganisatoren Hedwig Gerits (vertegenwoordiger van de Hongaarse leerkrachten), Siegfried Mertens (Hongaarse cursisten) en Csonta István (Collegium Hungaricum), samen met Marc Vanden Bempt (Esperanto 3000) iedereen van harte welkom op HungaroMania - in de feestzaal (HU/NL/EO):

  • Verwelkoming door de organisatoren
  • Toespraak door onze eregasten ambassadeur Dr. Tamás Iván Kovács en burgemeester Mohamed Ridouani
  • Dankwoord aan onze medewerkers

HungaroMania is een feest en we hopen dat iedereen de weg vindt naar dit feest!
>> terug

Meer details: Hongaarse muziek en danshuis

Ego Sum: Hongaarstalige muziek voor een internationaal publiek

Ego Sum is een muziekgroep uit Kézdivásárhely in Transsylvanië, de Hongaarse regio in Roemenië. De vier leden van de groep reizen speciaal voor HungaroMania naar België: Páll Áron en Kerekes Ákos (zang en gitaar), Jakabos Lóránd (basgitaar), Köntzey Olivér (slagwerk).

In hun muziek smelten ska, reggae, blues, rock en zelfs volksmuziek samen. Hun liedjes ontstaan op basis van een idee, dat de jeugdvrienden samen uitwerken. Elk lid brengt eigen elementen aan, tot het resultaat hen bevalt... en ons ook.

De muziekgroep ontstond op een terras van een appartementsgebouw in Marosvásárhely in de zomer van 2011. In januari 2014 verscheen Kabaré, hun eerste demo met 12 eigen nummers, waarvan het nummer Tata een uitmuntende plaats bereikte in de wedstrijd voor het mooiste Hongaarse Lied in Transsylvanië. De laatste jaren speelden ze in bars in heel Transsylvanië en op meerdere festivals in binnen- en buitenland.
>> terug

Hongaarse dansavond (Táncház), werkwinkel volksdans

Op de werkwinkel in de namiddag maken we kennis met enkele soorten Hongaarse volksdansen uit binnen- en buitenland. We leren de basispassen en maken ons de juiste combinaties van danspassen eigen.

Op de dansavond herhalen we dit kort, daarna laten we onze creativiteit de vrije loop in het kader van een táncház in onvervalst Hongaarse stijl, zo kunnen we ook onze zelf samengestelde choreografie dansen. Natuurlijk zullen Viki en Martin er de hele tijd bij zijn om ons te helpen.

Viki (Viktória Hitter) leert sinds haar 7 jaar volksdansen in Győr bij het dansensemble Kisalföld. Momenteel volgt ze een master in Neerlandistiek aan de Eötvös Lóránd Universiteit van Boedapest.

Martin (Claus Martin Volker) begon ook op 7 jaar te dansen in de werkwinkel Regös in Győr. In Kolding (Denemarken) behaalde hij een bachelor in marketing en handel. Tijdens zijn universitaire studies organiseerde hij dansavonden en voorstellingen van volksdansen aangevuld met eigen choreografieën. Hier werden volksdansen uit Szék opgevoerd en leerden de deelnemers dansen uit Gyimes, beide in Transylvanië. Al twee decennia lang neemt hij actief deel aan de jaarlijkse dansbijeenkomsten van het Weense Collegium Hungaricum, waar hij samen met zijn moeder volksambachten en volksdans aanleert aan kinderen. Bij hun laatste bezoek aan België hielden ze een volksdansvoorstellling op de Internationale avond van de Campus Lemmens van de LUCA School of Arts.
>> terug

Hongaarse volksliedjes voor jong en oud
Magyar népdalok mindenkinek

Era CK (Erika Székely) studeerde af als leraar Engelse taal en literatuur aan de Universiteit van Szeged en volgde een major Hongaars voor anderstaligen. Momenteel woont ze reeds vijf jaar in Nederland. Ze is al vele jaren bezig met zingen en heeft al verschillende muziekstijlen uitgeprobeerd. Ze houdt het meest van de jaren '90 covers en heeft een internationaal repertoire. Zelf schrijft ze ook haar eigen songs waarvan enkele terug te vinden zijn op Spotify. Ze gelooft in de helende kracht van muziek en wil dit graag overdragen op haar publiek. Voor HungaroMania geeft ze, onder begeleiding van haar keyboard, een workshop waar jong en oud enkele Hongaarse volksliedjes kunnen aanleren. En misschien krijg je de kans ook zelf wat muziek te maken.
>> terug

Traditionele Hongaarse muziek.

Live achtergrondmuziek op de piano, in de concertzaal tijdens het avondeten.

Horváth Attila studeerde tussen 1993 en 1999 voor pianist aan de Kodály Zoltán Muziekschool van Debrecen. Sindsdien bleef hij ook steeds in de buurt van de piano. Van 2002 tot 2006 werkte hij in het restaurant en de bar van Hotel Nagyerdő Kft, waar veel befaamde Hongaarse kunstenaars langskwamen. Op een dag verscheen een heel talentvolle violist, een van de beste van Oost-Hongarije (Tordai Zoltán). Ze werden vrienden en richtten een muziekgezelschap op. De jaren daarna bracht hij door in dit gezelschap.

In zijn repertoire passen naast jazz Hongaarse operettes, Hongaarse chansons uit de veertiger en vijftiger jaren van de vorige eeuw, Hongaarse liedjes maar ook wereldslagers en filmmuziek.
>> reen

Meer details: programma over de hele dag, avondmaal

Regisztráció - Onthaal - Akcepto

Bij aankomst volg je de wegwijzers naar het Onthaal.

Je krijgt hier je programmaboekje.

Je kan hier drankbonnetjes kopen voor gebruik aan onze bar.

Ben je niet vooraf ingeschreven of heb je nog niet betaald? Dan kan dat nog ter plaatse.
Het is aangewezen je vooraf aan te melden met het contactformulier op onze hoofdpagina (onder 'Contacteer ons') en vooraf je bijdrage te betalen. Alleen dan ben je zeker van je deelname aan HungaroMania en je betaalt minder.

Betaling ter plaatse gebeurt bij voorkeur met een bankkaart.
>> terug

Avondmaal: goulash

Tijdens de 3e editie van HungaroMania zal ons kookteam u weer aangenaam verrassen. Kom genieten van een zeer lekkere Hongaarse goulash, klaargemaakt volgens een authentiek recept. De ingrediënten doen nu al dromen van de poesta en de warme Hongaarse gastvrijheid. Ons HungaroMania-restaurant is ruim en gezellig.

Een vegetarische variant is mogelijk mits aangegeven bij inschrijving. Voor andere voedingsvereisten (glutenvrij of andere) is niets voorzien, in zo'n geval zorgt u zelf voor het eigen avondmaal.

Voor de "kleine honger" zijn er onze Hongaarse broodjes. Wie zal aan dit alles kunnen weerstaan ? Niemand. Dus, smakelijk! Jó étvágyat mindenkínek!
>> terug

Markt

Op HungaroMania organiseren wij een gezellige markt. Verschillende standhouders zullen aanwezig zijn. U kunt hier terecht voor allerlei zaken zoals Hongaarse etenswaren, maar ook boeken en tijdschriften in en over het Hongaars en Hongarije, romans in Nederlands, Esperanto en andere talen enzomeer. Neem zeker eens een kijkje, want wie weet, vindt u hier eindelijk dat ene product waarnaar u al zolang op zoek was!

Heeft u zelf interesse om op deze markt een stand te bezetten? Kijk dan naar de informatie op deze sponsorfiche.
>> terug

Tentoonstelling

De hele dag door is de tentoonstelling te bezichtigen. Op deze tentoonstelling kom je allerlei interessante zaken over Hongarije en de Hongaarse taal te weten.
>> terug

Kinderen (en volwassenen?) schminken

Ivanka Koleva (1982), met een Russische mama en een Bulgaarse papa, is geboren in Rusland maar opgegroeid in Bulgarije.
Het leven bracht haar naar België waar ze in 2013 afstudeerde aan de KH Leuven in het Bedrijfsmanagement met afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit. Sinds november 2013 en heden werkt ze bij CLT als administratief medewerker. Sinds september 2015 is ze ook een beëdigd vertaler-tolk Bulgaars-Nederlands/Nederlands-Bulgaars.
In mei 2019 is ze mama geworden.

Op HungaroMania zal ze graag de aanwezige kinderen (en volwassenen?) schminken.
>> terug

Drank- en hapjesstand

Op HungaroMania kun je een hele dag terecht voor een hapje en een drankje aan schappelijke prijzen. Aan onze bar kan je allerlei frisdranken, warme dranken, maar ook lekkere Hongaarse wijnen, een typisch Hongaars biertje of Hongaars fruitsap verkrijgen. Ook de inwendige mens kan je versterken op HungaroMania. We verkopen smakelijke belegde broodjes en Hongaarse zoetigheden.

Aan de bar kan je niet met geld betalen. Drank- en eetbonnetjes zijn aan het onthaal te verkrijgen. Je kan zowel met contant geld als met de maestro-kaart (bij voorkeur) betalen.
>> terug