Programma 2018

Aankomst vanaf 10.00 uur.

De hele dag van 10:30 tot 20:30 uur:

Hoofdprogramma:

(toegang alleen voor wie vooraf inschrijft en betaalt)

Meer details: voordrachten

Hongaarse poëzie / Magyar költészet

San Verhavert studeerde af als Master in de Psychologie aan de KULeuven, en is momenteel doctoraatstudent in de Onderwijskunde aan de Universiteit van Antwerpen. In zijn lagere en middelbare schooltijd volgde hij dictie, voordracht en toneel aan de stedelijke academie voor muziek en woord in Ieper (SAMW Ieper). Aan de universiteit van Leuven speelde hij met het faculteitstoneel tijdens het Interfacultair Theater Festival (IfTF). In zijn laatste jaar heeft hij voor dit festival een stuk geregisseerd die de prijs voor beste stuk heeft gekregen. Nu is San nog steeds gepassioneerd door alles wat met toneel en voordracht te maken heeft.

Csilla Grót was al vroeg in boeken geïnteresseerd. Sinds het eerste leerjaar deed ze regelmatig mee aan de voordrachtwedstrijden van haar school. In het middelbaar was literatuur haar lievelingsvak. Daarom volgde ze de bacheloropleiding Hongaarse taal en literatuur aan de Károli Gáspár Gereformeerde Universiteit, Budapest. Ondertussen maakte ze kennis met de Nederlandse taal en cultuur. Het was liefde op het eerste gezicht, dus koos ze voor een Master in de Nederlandistiek. Tijdens deze driejarige masteropleiding studeerde ze, als Erasmusstudent, één jaar in Leuven waar ze San leerde kennen. Csilla werkt momenteel in het Huis van de Europese Geschiedenis in Brussel. Ze houdt nog steeds heel veel van lezen en alles wat met literatuur te maken heeft. Bovendien is ze een gepassioneerde boekenverzamelaar.

Csilla en San zijn sinds 2015 getrouwd.

Ze brengen een selectie gedichten uit de Hongaarse literatuur en hun Nederlandse vertaling.
>> terug

Introductie tot het Hongaars voor Nederlandstaligen

Hedwig Gerits (Lokeren, 1978) studeerde in 1996-1997 in het kader van een uitwisselingsproject in Kaposvár, Hongarije. In 2001 studeerde zij af als licentiate Oost-Europese talen en culturen, optie Oosteuropakunde met als thesisonderwerp de Hongaarse minderheid in Slovakije. Nadien studeerde zij nog in het Hongaars aan de universiteiten van Warschau en Budapest (Károli Gáspár Református Egyetem). In Budapest behaalde zij ook het certificaat Hongaars als vreemde taal. Haar kennis wordt jaarlijks nog uitgebreid met verblijven aan de zomeruniversiteiten te Budapest, Debrecen en Pécs.

Sinds september 2011 is zij als lesgever verbonden aan het Centrum voor Levende Talen en sinds september 2014 eveneens aan het CVO Pro te Aalst.

Zij is nauw betrokken bij de organisatie van HungaroMania, maar verzorgt op deze dag ook een voordracht waarbij de deelnemers kunnen kennismaken met deze boeiende taal.
>> terug

Hongarije: natuur & natuurbeheer

Eric van Cauwenberge, getrouwd en vader van twee kinderen, woont in Opbrakel, Oost-Vlaanderen. In de tachtiger jaren ontving hij via een uitwisselingsorganisatie een Hongaarse familie uit Kiskörös, die hij sinds 1989 regelmatig bezoekt of in België ontvangt. Als amateur vogelobservator komt hij regelmatig in Hongarije. Sinds zijn pensionering in 2008 woont hij zowat de helft van het jaar in Akasztó.

Naast de natuurbeleving trekken vooral het aangename klimaat, de lekkere keuken, de open ruimtes, de kalmte en diverse evenementen hem daar aan. Hij organiseerde al verschillende groeps- en individuele reizen naar Hongarije en leest veel over de Hongaarse geschiedenis, de treinkinderen enz.

Op HungaroMania geeft hij een overzicht van flora en fauna en een overzicht van instellingen en programma's, die toegepast worden in Hongarije zoals in de nationale parken en speciale LIFE programma's.
>> terug

Flamandok és magyarok: a Leuveni Collegium Hungaricum története / Vlamingen en Hongaren: de geschiedenis van het Leuvense Collegium Hungaricum

De (sinds 2012) huidige directeur van het Collegium, István Csonta werd geboren op 17 juli 1985 in Hármasfalu in het gebied voorbij Kis-Küküllő in Transylvanië. Hier liep hij de lagere school van 1993 tot 1999. Na zijn schooljaren in het gymnasium van Székelyudvarhely (1999-2003) studeerde hij Rooms-Katholieke Theologie aan de Babes-Bolyai Wetenschappelijke Universiteit van Kolozsvár tussen 2003 en 2007, waar hij het onderwijsdiploma van godsdienstwetenschappen en geschiedenis behaalde. De volgende twee studiejaren (2007-2009) behaalde hij de graad van Master in de Kerkgeschiedenis aan de KULeuven. In 2009 werd hij toegelaten tot de doktoraatsstudie aan de Theologische Faculteit van de KULeuven, waar hij aan zijn doktoraatsstudie werkt over het II-e Vaticaans Concilie.

In de Leuvense Blijde-Inkomststraat staat -zoals men vroeger zegde- de Joyeuse Entrée 18, een aan de andere gelijkaardig burgerhuis van vier verdiepingen. Als we het drukke centrum van de stad doorlopen merken we nauwelijks het kleine opschrift op: Hongaars huis. Weinig mensen en zelfs rasechte Leuvenaars weten dat dit huis een toevlucht en thuis was voor hele generaties gevluchte Hongaarse jongeren. Het instituut, opgericht door de jonge Hongaarse jezuïet István Muzslay, werd na de onderdrukte Hongaarse opstand van 1956 een centrum voor naar België gevluchte universitairen.

István Csonta zal, naast de historische feiten over het Collegium, ook anekdotes uit het leven in Leuven van de gevluchte Hongaarse jongeren en beelden van vandaag belichten.
>> terug

Duolingo & Amikumu

Yves Nevelsteen (1974) studeerde communicatie in Antwerpen en is uitgever en vertaler. Daarnaast is hij binnen de Esperantobeweging o.a. actief als lesgever Esperanto en heeft hij een aantal uitgaven gerealiseerd in deze taal i.v.m. Wikipedia en computerwoorden . Ook geeft hij regelmatig voordrachten in binnen- en buitenland en organiseert hij werkwinkels.

Op HungaroMania stelt hij (in het Nederlands, projectie in Esperanto) twee gratis apps voor om Hongaars en/of Esperanto te leren en makkelijk sprekers te vinden.

Duolingo is een website en smartphone-app waarmee je vanuit het Engels o.a. Hongaars en Esperanto kan leren. De inhoud van de lessen bevat vertalingen van en naar de te leren taal, waarbij uit aangeboden woorden wordt gekozen, of waarbij de vertaling moet worden ingetypt.

Amikumu is een smartphone-app die je helpt om mensen te vinden om elke taal te spreken die je maar wilt. Het is niet altijd eenvoudig om in België sprekers van het Hongaars en het Esperanto te vinden en ontmoeten; Amikumu kan hierbij helpen. Door de app te installeren en te activeren, geef je bovendien aan dat je openstaat voor contacten met anderen. Het werkt erg drempelverlagend.
>> terug

A magyar film változásai 1990-től napjainkig

De evolutie in de Hongaarse film van 1990 tot vandaag.

Professor Doctor Kovács András Bálint is oprichter van de opleiding filmtheorie en filmgeschiedenis aan de ELTE Universiteit in Budapest, waar hij sinds 1984 professor is. Hij was gastdocent aan de Universiteit van Stockholm, de Sorbonne en de Ecole Normale Supérieure in Parijs en de Universiteit van California, San Diego. Aan deze laatste is hij nog regelmatig gastdocent.

Zijn voornaamste onderzoeksdomeinen zijn de hedendaagse Europese kunstfilm en de psychologische theorieën van kunstperceptie. Hij doceert vakken over de hedendaagse film, de filmanalyse en de cognitieve filmtheorie. Eveneens houdt hij een onderzoeksseminarie over statistische stijlanalyse.

De Hongaarse film heeft zich na de regimeverandering maar langzaam aangepast aan de veranderde culturele, productie-, markt- en politieke omstandigheden. De oorzaak hiervan is dat de filmsector de werkingsprincipes van de vorige structuren kon behouden, met andere woorden men was niet tot aanpassing gedwongen. Hierin kwam verandering door een drastische politieke beslissing in 2010.

In zijn presentatie analyseert Prof. Dr. Kovács de organisatorische en artistieke gevolgen van dit proces.
>> terug

De geschiedenis van de Hongaarse klassieke muziek

Herlind Gerits (Lokeren, 1980) is directeur van Kunstacademie Ter Beuken in Lokeren. Ze studeerde af aan de KULeuven als licentiaat in de Musicologie (2003) met Aanvullende lerarenopleiding (2003), als licentiaat in de Wijsbegeerte (2006, met uitwisseling aan de Universidade de Lisboa) en behaalde een master in Beleidseconomie (2005). Ze doceerde Muziekgeschiedenis aan de Hagelandse Academie in Diest (2005-2010), was onderdirecteur in Academie August De Boeck in Asse (2010-2012) en is sinds 2012 directeur van de Kunstacademie Ter Beuken in Lokeren waar lessen in muziek, woord en beeldende kunsten georganiseerd worden.

Start van Liszts Weimar periode: Liszt wordt hofkapelmeester in Weimar.
>> terug

Kodály és a Kodály-módszer

Kodály en de Kodály-methode

Zoltán Kodály (1882-1967, lees: Zoltaan Kodaaj) is als componist, muziekwetenschapper, muziekleraar en onderzoeker van volksmuziek een van die beroemde Hongaren die met hun werk iets onvergankelijks creëerden. De door hem ontwikkelde methode voor muziekonderwijs steunt op relatieve solfège, ritmiseren en aangeven van klanken met handgebaren. Deze muziekpedagogische Kodály-methode plaatste het muziekonderwijs in een heel nieuw daglicht. 135 jaar na de geboorte en 50 jaar na het overlijden van de beroemde musicus was 2017 in Hongarije het Kodály-jaar, waarbij men een van de beroemste Hongaren eer betoonde met een veelheid aan evenementen en concerten.

De Belgische muziekspecialiste Charlotte Messiaen belicht zowel de methode als de kunstenaar zelf, waarbij we ook met zijn muziek zullen kennismaken.
>> terug

Inleiding tot het Esperanto

Bart Demeyere is burgerlijk ingenieur computerwetenschappen. Hij schrijft webprogramma's die ergens te maken hebben met Esperanto en werkt aan een programma om efficiënt te leren (Esperanto, maar ook Frans, Engels, Duits en geschikt voor alle kennis die geheugen vereist). Hij creëerde het vivo-webprogramma dat vertalingen en verklaringen zoekt in meer dan 20 webwoordenboeken en is de programmeur van de webwinkel van de Vlaamse Esperantobond.

Zijn zoon, nu 18 jaar, heeft hij opgevoed in het Esperanto en hij spreekt dus dagelijks Esperanto thuis. In Hongarije is hij al heel vaak geweest, om vrienden te bezoeken, een vriendinnetje, een familie-bijeenkomst of een congres, maar alles in het Esperanto.

Op HungaroMania geeft Bart een uiteenzetting over deze kunsttaal en een kort inleidend lesje. Hij gaat uit van het verhaal van de Rattenvanger van Hameln (La ŝalmisto de Hamelin).
>> terug

Kulturális szolgálat és a Balassi Intézetek hálózata - Het netwerk van Culturele diensten en de Balassi Instituten

In het buitenland levende Hongaren kennen meestal alleen de korte naam: Balassi Instituut. Deze afkorting duidt op het netwerk van culturele instituten dat bij de Hongaarse buitenlandvertegenwoordiging hoort. Het Brusselse Balassi Instituut is lid van dit netwerk, dat met haar groot programma-aanbod niet alleen de buitenlandse Hongaren maar ook de lokale bevolking en vrienden van de Hongaarse cultuur tracht te bekoren. Het programma gaat van diverse culturele en muzikale thema's over geschiedkundige tot wetenschappelijke voordrachten.

Zsófia Vitézy-Villegas, de directeur van het Brusselse Balassi Instituut geeft een voordracht over het genoemde netwerk en over de plaats die het Brusselse Instituut hierin inneemt.
>> terug

De Hongaarse opstand in 1848

Wim Vermeulen (Boom, 1982) is werkzaam als tax en corporate finance manager op de financiële directie van SD Worx. Hij studeerde af aan de KULeuven als licentiaat in de Moderne Geschiedenis (2005) met een verhandeling over de Ansfrieds, een adellijke familie uit het 10deeeuwse Lotharingen. Daarna koos hij voor een andere weg en behaalde aan de KULeuven een master in Accountancy en revisoraat (2006) en een bachelor in de Toegepaste Economische Wetenschappen (2007). Tegelijkertijd behaalde hij het graduaat in de Fiscale wetenschappen aan de Fiscale Hogeschool te Brussel (2007) en tenslotte een Master in het Vennootschapsrecht aan de KUBrussel (2010). Hij werkte tussen 2007 en 2012 als senior tax consultant bij KPMG en Grant Thornton. Sinds 2012 is hij werkzaam bij SD Worx en behaalde in dat jaar ook de titel van erkend Belastingconsulent.

Ondanks zijn carrièrewending bleef hij een gepassioneerd historicus met een grote interesse in de geschiedenis van Centraal-Europa en die van Oostenrijk-Hongarije in het bijzonder. Hij zal een voordracht houden over de Hongaarse opstand en vrijheidsstrijd in 1848.
>> terug

Sándor Szathmári: ĉu hungara Orwell?

István Ertl (1965, Budapest) is een Hongaars/Franse leraar en vertaler. Van 1992 tot 2001 werkte hij als redacteur van het tijdschrift Esperanto van de Universele Esperanto-Vereniging (Rotterdam), in 2002-2003 als informatieverantwoordelijke van het Europese Netwerk Tegen Racisme (Brussel), sinds 2003 als vertaler bij de Europese Rekenkamer.

Sinds 1977 is hij bezig met Esperanto, sinds 1985 met haar literatuur. Hij gaf les over de literatuur van Esperanto aan de ELTE-Universiteit (Budapest) in 1990-1991 en sinds 1999 aan de Adam Mickiewicz Universiteit (Poznań). Hij is redacteur van de viermaandelijkse Beletra Almanako.

Tien jaren in Rotterdam, waar twee van zijn kinderen geboren werden, smeedden in hem een hechte band met de Nederlandse taal en cultuur.

Sándor Szathmári (1897-1974) blijft vooral bekend door zijn roman Kazohinia - zij het meer in de Esperanto-literatuur (Vojaĝo al Kazohinio) dan in de Hongaarse. Voorzag hij, zoals Orwell, op veel vlakken onze huidige wereld? Of een andere mogelijke wereld, misschien het enige model dat de mensheid toelaat nog lang te overleven?
>> terug

Hongarije en Wereldoorlog II

Siegfried Mertens (Aarschot, 21 februari 1979) studeerde in 2002 na een Erasmusjaar in Lissabon af aan de KULeuven als master in de geschiedenis. Vervolgens werkte hij een master af in de middeleeuwse studies (eveneens aan de KULeuven, 2004) en in de rechten (Universiteit Antwerpen, 2014). Hij is al sinds zijn achttiende gebeten door de vreemdetalenmicrobe. In het dagelijkse leven is hij politieagent, maar hij blijft zijn oude passies zo veel mogelijk onderhouden. Naast zijn geliefde middeleeuwen, heeft hij een uitgesproken interesse in de geschiedenis van de Holocaust en de ontwikkeling van de mensenrechten.

Hij engageert zich in het kernteam van HungaroMania en zal ook een lezing verzorgen over Hongarije in de Tweede Wereldoorlog, meer in het bijzonder over de deportaties vanuit Hongarije.
>> terug

Enkonduko pri la hungara lingvo

Inleiding tot de Hongaarse taal

Marc Vanden Bempt is wiskundige en informaticus van opleiding en was beroepsmatig informaticus in verzekeringen en later financieel analist in de bankverzekeringsgroep KBC. Hij leert Hongaars sinds 1982 en houdt er zich vooral de laatste 5-6 jaren intensief mee bezig. Hij publiceerde in 1990 een bewerking van de Hongaarse taalcursus van Maria Ballendux-Bogyay en in 2015 een gedetailleerde Hongaarse grammatica, beide in Esperanto.

Op HungaroMania zal hij de voornaamste kenmerken van het Hongaars overlopen die deze taal onderscheiden van het Esperanto.
>> terug

Officiële verwelkoming

Verwelkoming door de organisatoren (HU/NL/EO)

In naam van het organiserend comité heten de hoofdorganisatoren Hedwig Gerits (vertegenwoordiger van de Hongaarse leerkrachten), Siegfried Mertens (Hongaarse cursisten), Marc Vanden Bempt (Esperanto 3000) en Csonta István (Collegium Hungaricum) iedereen van harte welkom in de feestzaal (HU/NL/EO):

 • Verwelkoming door de organisatoren
 • Toespraak door onze eregasten rector Luc Sels en burgemeester Louis Tobback
 • Dankwoord aan onze medewerkers

HungaroMania is een feest en we hopen dat iedereen de weg vindt naar dit feest!
>> terug

Meer details: werkwinkels, muziek en dans

Gevulde eieren / töltött tojás + kokosbolletjes / kókuszgolyó

Timea, Jan, Anna & Sarah geven 2 werkwinkels over typisch Hongaarse gerechten.

In de eerste werkwinkel legt Timea samen met Jan & Anna uit hoe je "töltött tojás" (gevulde eieren) klaarmaakt. Dit is een traditioneel gerecht, dat vaak op familiefeestjes verschijnt. Zowat elke Hongaarse familie heeft hiervoor haar eigen specifieke variant, overgedragen van generatie op generatie. Bij de uitwerking van deze klassieker laten we samen onze creativiteit los.

In de tweede werkwinkel leren we met Timea en Sarah hoe je "kókuszgolyó" (kokosbolletjes) bereidt, een van de vele klassieke Hongaarse desserten, heel eenvoudig om klaar te maken, ook door kinderen. Dit zoete hapje, gebaseerd op cacao en geraspte kokos, is klaar in een handomdraai en geliefd bij zowel kinderen als volwassenen.

Kinderen zijn van harte welkom!

Deelnemers aan deze activiteit gaan naar huis met een of twee eenvoudige Hongaarse recepten om familie en vrienden te verrassen.


>> terug

Muziek voor en door kinderen (4-10 jaar)

De twee belangrijkste pijlers in het leven van Júlia Bucz zijn muziek en talen. Van kindsbeen af leerde zij zingen en musiceren. In 1989 begon ze te spelen in het Pannónia citerensemble. Ze studeerde zang, volksmuziek en Duitse taal aan de Hogeschool van Nyíregyháza en behaalde haar diploma's in 2002. Tussen juni 2016 en december 2017 was ze medewerker van het Balassi Instituut in Brussel, als coördinatrice culturele programmatie. Sinds 2011 leidt ze in Brussel het Zengő (= klinkend) muziekatelier. Hier wordt aandacht geschonken aan gemeenschappelijke muzikale belevenis, gemeenschapsontwikkeling en intergenerationele programma's.

Júlia verzorgt op HungaroMania een werkwinkel voor kinderen van 4-10 jaar waarbij ze spelenderwijs bezig zijn met Hongaarse muziek.
>> terug

Meer details: Hongaars concert en danshuis

Concert: Hongaarstalige muziek voor een internationaal publiek

Agria Music Factory

De formatie Agria Music Factory, samengesteld uit studenten van de leerstoel Muziek van de Eszterházy Károly Universiteit, speelt populaire muziek. Op haar programma staan nummers van Hongaarse "evergreen-bands" als LGT, Hungária, KFT of Omega.

De arrangementen volgen het werk van Dr. Nagy Zoltán en Farkas Antal jr., die ook als componist actief deelnamen aan het team.

De band is een regelmatige gast op de feestelijke evenementen van de universiteit, daarnaast gaven ze in de voorbije jaren zo'n 40 eigen concerten in Eger, in de provincie Heves en in de omgeving. In juli 2012 vertegenwoordigde de band met veel succes de universiteit in het Tunesische Sousse, op het 9-e Internationale Universitaire Muziekfestival.

Op de in Castellammare di Stabio (Italië) van 13 tot 18 mei 2013 georganiseerde Internationale Muziekwedstrijd "Luigi Denza" werd de band uitgeroepen tot absolute winnaar in de categorie kamermuziek-bands met het maximum van de punten.

De artistieke leider en dirigent van de band is Dr. Nagy Zoltán, docent aan de leerstoel Muziek.


>> terug


Magyar komolyzene - Hongaarse klassieke muziek - hungara klasika muziko

Lukács István behaalde zijn masterdiploma in de Muziek (Compositie) aan de Leuvense LUCA School of Arts, het Lemmensinstituut. Hij is geboren in Eger en woont sinds 2012 in België, waar hij zijn studies verderzet. Zijn professionele activiteiten betreffen het Hongaarse en Belgische theater. Hij schreef de begeleidende muziek voor enkele theaterstukken:
- H. Ch. Andersen - Szőke Andrea: De Sneeuwkoningin (Gárdonyi Géza Schouwburg in Eger)
- Wim De Jonge: De oorlog van Fien (De CuLt 2017, St. Martinuscollege Overijse)

István organiseert een programma van klassieke muziek:

 • Júlia Bucz (citer): Hongaarse volksmuziek
 • Emese Kárpáti & Fanni Fórizs (viool): muziek van Béla Bartók & János Lavotta
 • Henrietta Szabó (dwarsfluit): Drie volksliederen van Csík (Béla Bartók)
  Begeleiding: Zoltán Nagy & Antal Farkas (piano)
 • Zoltán Nagy (trompet): werken van hedendaagse componisten (als István Bogár, György Tornyos, Rezső Sugár)
  Begeleiding: Zoltán Nagy & Antal Farkas (piano)

>> terug

Hongaarse dansavond (Táncház), werkwinkel volksdans

Op de werkwinkel in de namiddag maken we kennis met enkele soorten Hongaarse volksdansen uit binnen- en buitenland. We leren de basispassen en maken ons de juiste combinaties van danspassen eigen.

Op de dansavond herhalen we dit kort, daarna laten we onze creativiteit de vrije loop in het kader van een táncház in onvervalst Hongaarse stijl, zo kunnen we ook onze zelf samengestelde choreografie dansen. Natuurlijk zullen Viki en Martin er de hele tijd bij zijn om ons te helpen.

Viki (Viktória Hitter) leert sinds haar 7 jaar volksdansen in Győr bij het dansensemble Kisalföld. Momenteel volgt ze een master in Neerlandistiek aan de Eötvös Lóránd Universiteit van Boedapest.

Martin (Claus Martin Volker) begon ook op 7 jaar te dansen in de werkwinkel Regös in Győr. In Kolding (Denemarken) behaalde hij een bachelor in marketing en handel. Tijdens zijn universitaire studies organiseerde hij dansavonden en voorstellingen van volksdansen aangevuld met eigen choreografieën. Hier werden volksdansen uit Szék opgevoerd en leerden de deelnemers dansen uit Gyimes, beide in Transylvanië. Al twee decennia lang neemt hij actief deel aan de jaarlijkse dansbijeenkomsten van het Weense Collegium Hungaricum, waar hij samen met zijn moeder volksambachten en volksdans aanleert aan kinderen. Bij hun laatste bezoek aan België hielden ze een volksdansvoorstellling op de Internationale avond van de Campus Lemmens van de LUCA School of Arts.
>> terug

Meer details: programma over de hele dag, avondmaal

Regisztráció - Onthaal - Akcepto

Bij aankomst volg je de wegwijzers naar het Onthaal.

Je krijgt hier je persoonlijke badge als bewijs van inschrijving, een programmaboekje en een formulier voor de quiz.

Je kan hier drankbonnetjes kopen voor gebruik aan onze bar. Een bonnetje kost 1,70€ of 8,50€ per 5 stuks, 10 bonnetjes krijg je al voor 16€.

Ben je niet vooraf ingeschreven of heb je nog niet betaald? Dan kan dat hier nog, op voorwaarde dat er nog plaatsen beschikbaar zijn.
Het is aangewezen je vooraf aan te melden met het contactformulier op onze hoofdpagina (onder 'Contacteer ons') en vooraf je bijdrage te betalen. Alleen dan ben je zeker van je deelname aan HungaroMania.

Betaling ter plaatse gebeurt bij voorkeur met een bankkaart.
>> reen

Avondmaal: goulash

Tijdens de 2e editie van HungaroMania zal ons kookteam u weer aangenaam verrassen. Kom genieten van een zeer lekkere Hongaarse goulash, klaargemaakt volgens een authentiek recept. De ingrediënten doen nu al dromen van de poesta en de warme Hongaarse gastvrijheid. Ons HungaroMania-restaurant is ruim en gezellig.

Een vegetarische variant is mogelijk mits aangegeven bij inschrijving. Voor andere voedingsvereisten (glutenvrij of andere) is niets voorzien, in zo'n geval zorgt u zelf voor het eigen avondmaal.

Voor de "kleine honger" zijn er onze Hongaarse broodjes met kaas, salami en parizer, versierd met reepjes rode paprika. Wie zal aan dit alles kunnen weerstaan ? Niemand. Dus, smakelijk! Jó étvágyat mindenkínek!
>> terug

Markt

Op HungaroMania organiseren wij een gezellige markt. Verschillende standhouders zullen aanwezig zijn. U kunt hier terecht voor allerlei zaken zoals Hongaarse etenswaren, maar ook boeken en tijdschriften in en over het Hongaars en Hongarije, romans in Nederlands, Esperanto en andere talen enzomeer. Neem zeker eens een kijkje, want wie weet, vindt u hier eindelijk dat ene product waarnaar u al zolang op zoek was!

Heeft u zelf interesse om op deze markt een stand te bezetten? Kijk dan naar de informatie op deze sponsorfiche.
>> terug

Tentoonstelling

De hele dag door is de tentoonstelling te bezichtigen. Op deze tentoonstelling kom je allerlei interessante zaken over Hongarije en de Hongaarse taal te weten. Ook het Balassi Instituut, het Hongaarse studentenhuis (Collegium Hungaricum) en de internationale taal Esperanto zijn vertegenwoordigd op deze tentoonstelling.

Indien je graag deelneemt aan onze kwis, breng dan zeker een bezoekje aan onze tentoonstelling. Je komt hier zeker en vast een paar tips tegen!
>> terug

Drank- en hapjesstand

Op HungaroMania kun je een hele dag terecht voor een hapje en een drankje aan schappelijke prijzen. Aan onze bar kan je allerlei frisdranken, warme dranken, maar ook lekkere Hongaarse wijnen, een typisch Hongaars biertje of Hongaars fruitsap verkrijgen. Ook de inwendige mens kan je versterken op HungaroMania. We verkopen smakelijke belegde broodjes en Hongaarse zoetigheden.

Aan de bar kan je niet met geld betalen. Drank- en eetbonnetjes zijn aan het onthaal te verkrijgen. Je kan zowel met contant geld als met de maestro-kaart (bij voorkeur) betalen.
>> terug

Quiz

Kwissen, dat is toch iets voor bollebozen? Voor van die mensen die letterlijk alles (én ook nog de voetbaluitslagen van de voorbije veertig jaar) onthouden of van buiten kunnen leren? Niet bij HungaroMania! Je krijgt 10 meerkeuzevragen zonder "strafsysteem" (een gokje wagen kán dus) en een schiftingsvraag (we verwachten nu eenmaal een hóóp slimmeriken). En je hoeft niet op knoppen te drukken, sneller te zijn dan andere kandidaten of je te laten behandelen door een schminkster. Je dropt het ingevulde formulier met je gegevens gewoon in onze brievenbus. Met wat geluk valt je een prijs te beurt!
>> terug