Estis bela en 2016 !

HungaroMania 2016 finiĝis. Estis plena sukceso. Entute 325 homoj povis partopreni la eventon.

Ĉu vi bedaŭrinde ne povis ĉeesti? Ne malĝoju: en 2018 sekvos dua eldono, se eble eĉ pli granda ol la unua. Ankaŭ tiam rapida aliĝo nepras.

Kio

HungaroMania okazis en dimanĉo la 28-an de februaro 2016 en Loveno, la ĉefurbo de Flandra Brabanto. En tiu tago la hungaraj lingvo, kulturo kaj lando estis la centraj temoj.

La programo pro tio plene estis en la hungara kaj la nederlanda, kun mencio pri Esperanto.

Vi povos jam sciigi vian interesiĝon pri la sekva eldono de HungaroMania, en 2018. Ni tiukaze informos vin.

Patrona komitato 2016

HungaroMania 2016 estis organizata sub la Alta Protektado de

 • Nagy Zoltán, Ambassadoro de Hungario en Belgio
 • Rik Torfs, Rektoro de la universitato KU Leuven
 • Balassi Intézet, la brusela Kulturservo de la Hungara Ambasado

Programo 2016

La tutan tagon de la 12-a ĝis la 21-a:

 • Merkato kun hungaraj libroj, vinoj, lernejoj, brokantaĵoj, k.a.
 • Ekspozicio: Hungario per bildoj, hungara fadenlaboro, la hungara lingvo, Esperanto, hungaraj pentraĵoj (besa, vendataj je po 15€) k.a.
 • Trink- kaj manĝetobudo
 • Kvizo pri la tago

Ĉefa programo:

(alirebla nur al kiuj plene antaŭaliĝis kaj antaŭpagis)

 • Akceptejo malfermiĝas (ĝis la 17-a, HU/NL)
 • Laborgrupo por instruistoj pri la hungara (90', HU)
 • Enkonduko en la hungaran lingvon por nederlandlingvanoj (60', NL)
 • Lunĉo: bulkoj surloke aĉeteblas (2 horojn)
 • Laborgrupo: Preparado de körözött (90', HU/NL)
 • Prelego: La historio de la hungara klasika muziko (30', NL)
 • Prelego: La origino de la hungara lingvo (45', NL)
 • Prelego: Hungara literaturo laŭ nederlanda tradukado (60', NL)
 • Laborgrupo: hungara popoldancado (45', HU/NL)
 • Oficiala bonvenigo (HU/NL/EO)
 • Ĉefa prelego: Pontoj inter Flandrio kaj Hungario, Nagy Zoltán (HU/EN)
 • Hungara koncerto: Ego Sum (2 x 30', kun paŭzo, HU)
 • Hungara vespermanĝo (inkluziva en via kotizo)
 • Hungaraj kantoj, ni kunkantas (HU)
 • Hungara koncerto, kun enkonduko (NL)
 • Táncház, hungara dancvespero (HU/NL)

Sponsoroj 2016

Niaj sponsoroj ebligas la organizadon danke al ilia grava financa kontribuo. En 2016 ili estis la jenaj:

Dokumentoj 2016

 • Flugfolio: (nederlandlingva) flugfolio por disdoni al interesitoj.
 • Afiŝo: (nederlandlingva) afiŝo (prefere minimume A3) por pendigado.

La gazetaro pri HungaroMania:

Kiuj (2016)

HungaroMania 2016 estis organizata de kerngrupo konsistanta el Csonta István, Hedwig Gerits kaj Marc Vanden Bempt (en la foto de dekstre maldekstren). Ili reprezentis respektive la Collegium Hungaricum, la instruistojn kaj la studentojn de la hungara lingvo.

Tiun ĉi kerngrupon asistis aro da lokaj kunlaborantoj.

Kune ili formis la laborgrupon "HungaroMania 2016", ene de la aspc-kupolo de Esperanto 3000 vzw Leuven. Kun la kunlaboro de la urbo Loveno.